Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

El Servei de Llengües i Política Lingüística dona suport a la docència i a la recerca en valencià amb els serveis següents:

  • Correcció en valencià de materials i textos adreçats a la docència a l’aula i la divulgació científica.
  • Traducció al valencià de materials adreçats a la docència a l’aula.
  • Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge d’especialitat.

Requisits

Ser personal docent i investigador de la Universitat de València.

  • Se n’exclouen les tesis doctorals, així com el material i les publicacions d’ús personal.

Presentació dels originals

En el cas de les correccions, reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.

Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït al valencià mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents. En aquest cas, envieu sempre la versió original, si n’hi ha.

Per a l’elaboració dels textos o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents:

Lliurament de les traduccions o correccions

Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del Servei.

A més del text traduït o corregit poden enviar-se els dubtes i les observacions que, a criteri del corrector, l’autor del text ha de tenir en compte.

La versió del material docent traduïda o corregida pel Servei s’ha de posar a disposició de l’alumnat en l’aula virtual de l’assignatura.

Sol·licitud

Envieu la vostra petició a assessorament.linguistic@uv.es. En el cos del missatge, heu de consignar:

  • Nom complet del professor/a
  • Nom del departament
  • Nom de l’assignatura
  • Titulació a què està adscrita
  • Data en què preveieu que fareu ús de cada tema o arxiu que adjunteu

El material enviat ha d’estar en un format editable mitjançant Microsoft Office o programari compatible.

Aquests serveis tenen com a finalitat ajudar el PDI i PI a millorar la qualitat lingüística del material docent. Si considereu que el vostre material té una bona qualitat de llengua, podeu optar directament a un premi.