Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Els Premis Fernando Sapiña a la qualitat lingüística en l'elaboració de materials docents en valencià i anglès tenen com a objectiu impulsar-ne l'ús en l'àmbit universitari.

Convocatòria de 2023


Destinataris

Professorat de la Universitat de València.

Requisits

Els autors del material docent han d’impartir docència en valencià o anglès en el segon quadrimestre del curs 2022/2023 o en el curs 2023/2024.

No poden optar-hi els materials ja revisats o traduïts anteriorment pel Servei ni els materials per a assignatures de llengües, literatura, lingüística, traducció i didàctica d'aquestes.

Termini de presentació

Entre l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i el 15 de novembre de 2023. PENDENT

  • Els materials per a les assignatures anuals del curs 2022/2023 o per al segon quadrimestre d’aquest curs s’hauran de presentar abans del 22 d’abril de 2023.

Dotació econòmica

Fins a 4.000 euros per a cada sol·licitant.

La quantitat del premi es calcularà en funció de la qualitat lingüística i el volum de text de cada material.

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Serveis universitaris
  2. Nom d'unitat destinatària: Servei de Llengües i Política Lingüística
  3. Grup destinatari: Dinamització

Recordeu adjuntar-hi el formulari específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també la documentació requerida en les bases.

Documentació

  • Resolució, bases i annexos [pendent de publicació]
  • DOGV [pendent de publicació]
  • Formulari de sol·licitud [pendent de publicació de la convocatòria en el DOGV]
  • Full de tercers (ciutadans espanyols), full de tercers (estrangers)