Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

Reclamacions sobre la llengua de docència

Els idiomes de la docència en la Universitat de València estan regulats pel Reglament d'Usos Lingüístics, pel Pla d'increment de la docència en valencià i pels Criteris d'elaboració de l'oferta acadèmica que s'aproven per a cada curs acadèmic.

Si us ha afectat algun incompliment d'aquesta normativa, podeu presentar una reclamació, adreçada als òrgans competents en matèria d'organització docent, mitjançant la plataforma Entreu (apartat de suggeriments, queixes i felicitacions).

També, podeu emplenar i imprimir aquest formulari de comunicació d'incidències en la llengua de la docència. En tots els casos, us recomanem presentar-la a:

» El Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.
» El Consell del departament al qual correspon cada assignatura en qüestió i al qual pertany el professorat encarregat de la docència en l'assignatura.
» Us recomanem que envieu una còpia de la reclamació a dinamitza@uv.es (a efectes informatius).

A banda del formulari que hi ha més amunt, podeu usar qualsevol model d'instància. Recordeu quedar-vos una fotocòpia del document complet i registrar la reclamació al Registre General de la Universitat de València (av. de Blasco Ibáñez, 13) o al de la secretaria de la vostra facultat. En última instància, si considereu que la vostra reclamació no s'ha resolt de manera satisfactòria, podeu recórrer a la Sindicatura Universitària de Greuges.