Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Reclamacions sobre la llengua de docència

Les llengües de la docència en la Universitat de València estan regulades pel Reglament d'usos lingüístics, pel Pla d'increment de la docència en valencià i pels Criteris d'elaboració de l'oferta acadèmica, que s'aproven per a cada curs acadèmic.

Si us ha afectat algun incompliment d'aquesta normativa, podeu presentar una reclamació, adreçada als òrgans competents en matèria d'organització docent, mitjançant la seu electrònica (bústia de suggeriments, queixes i felicitacions). També podeu emplenar aquest formulari de comunicació d'incidències en la llengua de la docència i adjuntar-lo a la queixa en la seu electrònica.

En tots els casos, us recomanem presentar-la a:

Envieu una còpia de la reclamació a direccio.llengues@uv.es (a efectes informatius). A banda del formulari que hi ha més amunt, podeu usar qualsevol model d'instància. Recordeu quedar-vos una còpia de la queixa. En última instància, si considereu que la vostra reclamació no s'ha resolt de manera satisfactòria, podeu recórrer a la Sindicatura Universitària de Greuges.