Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Des del Servei de Llengües i Política Lingüística treballem per a assolir una plena igualtat lingüística en l’àmbit universitari. És per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d’activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València.

Són objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera.

Convocatòria de 2024


Feu clic en aquests desplegables per llegir la informació

Organismes de la Universitat

Destinataris

Organismes de la Universitat (centres, departaments, serveis, instituts, etc.) que disposen d'una orgànica pròpia en el pressupost.

 

Requisits

Els projectes han de tenir un efecte positiu per a l'extensió de l’ús del valencià en la Universitat de València. Podran ser objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara congressos, jornades, seminaris, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etc. En el cas de les activitats de caràcter acadèmic (congressos, jornades, seminaris), seran subvencionables aquelles que programen en valencià almenys el 50% de les intervencions que no es facen en una llengua estrangera. Per a això hauran d'incloure el valencià en els mitjans publicitaris com a llengua preeminent i per defecte i, en el cas d'oferir traducció simultània, oferir la interpretació de l'anglès (o altres llengües estrangeres) al valencià.

 

Termini de presentació OBERT

Fins al 31 d'octubre de 2024, almenys 10 dies hàbils abans de començar l’activitat per a la qual es demana l’ajuda. 

 

Dotació econòmica

La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Llengües i Política Lingüística d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000 € (IVA inclòs) per organisme o projecte.

 

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'òrgan al qual es dirigeix: Serveis universitaris, generals i centrals
  2. Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Llengües i Política Lingüística
  3. Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat
  4. Dinamització

Recordeu adjuntar-hi el formulari específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també la documentació requerida en les bases.

 

Documentació

 

Tècnic de referència

Rafael Ramos i Armengol | rafael.ramos@uv.es | 963 937 727

Entitats externes

Destinataris

Entitats externes a la Universitat les activitats de les quals tinguen incidència sobre la comunitat universitària.

 

Requisits

Els projectes han de tenir un efecte positiu per a l'extensió de l’ús del valencià en la Universitat de València. Podran ser objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara congressos, jornades, seminaris, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etc. En el cas de les activitats de caràcter acadèmic (congressos, jornades, seminaris), seran subvencionables aquelles que programen en valencià almenys el 50% de les intervencions que no es facen en una llengua estrangera. Per a això hauran d'incloure el valencià en els mitjans publicitaris com a llengua preeminent i per defecte i, en el cas d'oferir traducció simultània, oferir la interpretació de l'anglès (o altres llengües estrangeres) al valencià.

 

Termini de presentació OBERT

Fins al 31 d'octubre de 2024, almenys 10 dies hàbils abans de començar l’activitat per a la qual es demana l’ajuda.

 

Dotació econòmica

La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei de Llengües i Política Lingüística d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000 € (IVA inclòs) per entitat o projecte.

 

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'òrgan al qual es dirigeix: Serveis universitaris, generals i centrals
  2. Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Llengües i Política Lingüística
  3. Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat
  4. Dinamització

Recordeu adjuntar-hi el formulari específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també la documentació requerida en les bases.

 

Documentació

 

Tècnic de referència

Rafael Ramos i Armengol | rafael.ramos@uv.es | 963 937 727