Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès tenen com a objectiu promoure l’ús adequat del valencià i l’anglès en els treballs acadèmics dels estudiants, fomentar l'ús acadèmic del valencià i estimular l'ús de l'anglès com a eina per a la internacionalització de la Universitat.

Convocatòria de 2023


Destinataris

Estudiantat de la Universitat de València.

Requisits

Els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) elaborats íntegrament i, si és el cas, defensats en valencià o en anglès pels estudiants de la Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2022-2023. La participació en els premis només es pot sol·licitar una vegada elaborat i dipositat el treball.

Termini

Fins al 15 d’octubre de 2023. TANCAT

La resolució dels premis es publicarà el dia 30 de novembre en aquesta mateixa pàgina i també en el tauler oficial d'anuncis de la UV.

Dotació econòmica

Un total de 15 premis de 600 € a TFG/TFM en valencià o anglès.

Documentació i sol·licitud