Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Legislació

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià. (CG 26-VI-2012. Modificat CG 22-XII-2016)

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014. Modificat CG 8-VI-2023).

ACGUV 289/2023

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments de grau i màster per al curs 2024-2025. (CG 9-XI-2023)

ACGUV 234/2022

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments de grau i màster per al curs 2023-2024.

ACGUV 156/2018

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la Universitat de València. (CG 10-VII-2018. Modificat CG 23-VII-2021. Modificat CG 8-VI-2023).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries. (CG 22-XII-2009)

ACGUV 6/2022

Reglament de règim intern de la Comissió de Política Lingüística. (CG 1-II-2022).