University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

The Vice-Principal for Studies and Language Policy calls the Fernando Sapiña Awards for the linguistic quality in the elaboration of teaching materials in Catalan and English to boost its use in the university.

2021 Call


Addresses to

Teaching and research staff, research fellows and PhD students from the University of Valencia.

Requirements

The authors of the teaching materials have to teach in Catalan or English during the second semester (2020/2021) or next year (2021/2022). Materials that have been previously reviewed or translated by the SPL, as well as texts on language, literature, linguistics, translation and didactics, are not eligible.

Deadline for submission

Between 19 January and 15 November 2021. OPEN

Financial envelope

Up to 4,000 euros per year for each applicant. The amount will be calculated based on the linguistic quality and volume of the material.

Application form

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llegiu les bases de la convocatòria. 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Serveis universitaris
  2. Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Política Lingüística
  3. Tramitació desitjada: Dinamització

Recordeu adjuntar-hi l’imprès específic de la convocatòria, amb totes les dades pertinents, com també les documentacions requerides en les bases.

Documents