University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

Management Team

Name Category Responsability Contact
Albert Moncusí Ferré Dean   96 3828495
Fac.Socials@uv.es
María José Aradilla Marqués Secretary   96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Trinitat Gregori Monzó Vice Dean Mobilitat, Relacions Internacionals i Grau en Treball Social 96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Ramón Llopis Goig Vice Dean Organització Acadèmica, Grau en Sociologia i Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques 96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Celia Fernández Prats Vice Dean Estudis i Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Inmaculada Verdeguer Aracil  Vice Dean Igualtat,Participació i Cultura 96 3828521
Fac.Socials@uv.es
Rafael Castelló Cogollos President Comissió de Qualitat 96 3828521
Fac.Socials@uv.es