1ª Setmana d'Activitats Complementàries

Iª Setmana d'Activitats Complementàries

13/10/17

Les setmanes d’activitats complementàries (SAC) estan concebudes com a períodes acadèmics en què es poden realitzar activitats i establir agrupaments que no són possibles en l’estructura habitual dels cursos. L’objectiu essencial de les SAC és oferir una opció organitzada, quant a l’espai i al temps necessari, per a complementar la formació que hom rep en les classes convencionals dins de l’aula a través de la programació d’activitats de diversa índole com a seminaris, tallers, conferències, grups de treball, etc.

[Read more]

  Instruccions per a presentar el certificat negatiu de delictes sexuals

  Instruccions per a presentar el certificat negatiu de delictes sexuals

  02/10/17

  La Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència estableix, al seu art. 13, l'obligació de qualsevol persona que vulga accedir a una professió, ofici o activitat que implique el contacte habitual amb menors d'acreditar que no ha estat condemnat per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Atés que els i les estudiants de la Facultat de Magisteri han de realitzar pràctiques a col·legis d’educació primària* i/o infantil, la presentació del certificat de delictes de naturalesa sexual és necessària, amb caràcter previ a l’inici de les pràctiques, LA NO PRESENTACIÓ DINS DELS TERMINIS ESTABLERTS IMPLICA LA IMPOSSIBILITAT DE FER LES PRÀCTIQUES. Terminis:http://go.uv.es/X0vu5ts *Els alumnes de quart curs de Primària, menció Pedagogia Terapèutica, també poden fer-ho en Centres d’Educació Especial i Unitats Pedagògiques Hospitalàries on existeix contacte habitual amb menors.

  Llistat d'admesos amb estudis universitaris parcials

  26/09/17

  Llistat definitiu d'estudiants admesos amb estudis universitaris parcials espanyols i estrangers.

  [Read more]

   Resolució peticions canvis de matricula

   CANVIS DE GRUP, TORN HORARI I AMPLIACIONS DE MATRÍCULA - CURS 2017-18

   13/09/17

   Ha finalitzat el procediment de resolució de les peticions de modificacions de matrícula. Es poden consultar el possibles canvis efectuats en la Secretaria Virtual: SI S'HAN REALITZAT ELS CANVIS SOL·LICITATS LA RESOLUCIÓ HA SIGUT FAVORABLE; SI NO S'HA REALITZAT CAP CANVI LA RESOLUCIÓ HA SIGUT DESFAVORABLE.

   Cursos de valencià i anglès per a estudiants

   11/07/17

   Convocatòria de cursos de valencià i anglès per a estudiants La Universitat convoca cursos de anglès, nivells B1 i B2, i de valencià, nivell A2 (bàsic), per a estudiants

   [Read more]

    Oct
    19 - 22

    Weekly agenda

    All events

    Xavier Gómez i Font Awards to linguistic quality, 2017

    Xavier Gómez i Font Awards to linguistic quality of TFGs and TFMs in Valencian and English, 2017 (until 31 October) Xavier Gómez i Font Awards to...

     

    13th Demetrio Ribes Research Award

    Open the call for the 13th Demetrio Ribes Research Award. An award organised by the Demetrio Ribes Chair with the purpose of encouraging, promoting...

     

    Aprende a hacer trabajos de clase y el TFG: ECTS credits online courses

    Until 24 October you can enroll in the online courses organised by the Library Service of the Universitat de València and the Information Technology...

     

    2017 Valoritza i Transfereix Call

    2017 Valoritza i Transfereix Call for carrying out proof of concept projects The Office of the Vice-principal for Research and Scientific Policies...

     

    Workshops for languages ​​and cultures - Autumn 2017

    The aim is to promote the knowledge, language and culture of each workshop, the multilingual principles and the status of Valencian language as a...

     

    Tallers de llengües i cultures - tardor de 2017

    Els objectius de cada taller són promoure el coneixement de la llengua i la cultura del taller, els valors del plurilingüisme i l'estatus del...

     

    1ª Setmana d'Activitats Complementàries

    Les setmanes d’activitats complementàries (SAC) estan concebudes com a períodes acadèmics en què es poden realitzar activitats i establir agrupaments...

     

    + Videos

    Image of the cover of the video;
    Image of the cover of the video;Vídeo Presentació Campus Habitat5U
    Image of the cover of the video;Knowledge and Future at your reach

    The University of Valencia opens its doors. In its Centres you will discover a wide offer of studies, state of the art technology for teaching, sport and cultural installations and a net of libraries. All you need to access a comprehensive education that guarantees your professional success.

    Vídeo Presentació Campus Habitat5U

    Vídeo de presentació de Campus Habitat5U elaborat per a la consecució del segell de Campus d'Excel·lència

    Knowledge and Future at your reach

    Institutional Video of the University of Valencia

     
     
    This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy