University of Valencia logo Logo Degree in Political Sciences and Administration Logo del portal

Tràmits de Secretaria de la Facultat de Dret

 

Davant la situació d'alarma generada per l'evolució del COVID-19, l'atenció al públic dels serveis administratius de la Facultat de Dret es prestarà única i exclusivament per mitjans telemàtics:

1º. Mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València, en aquells procediments que estan implantats, https://entreu.uv.es , o bé,

2º. Correo electrònic dirigit preferiblement als correus electrònics específics habilitats per a tràmits concrets,

3º O bé, als correus electrònics genèrics de la Facultat de Dret i els seus Departaments:

Correus específics de la secretaria de la Facultat de Dret:

Doctorat:                      doctorado.derecho@uv.es

Màster:                        masterdret@uv.es

Matrícula grau:             matdret@uv.es

Títols i SET:                 titulosdret@uv.es

Certificats:                   certidret@uv.es

Mobilitat                      erasmus.dret@uv.es

Pràctiques externes:     practiques.dret@uv.es

Taxes i beques:            recibosdret@uv.es

Treball fi de grau:          tfgdret@uv.es

Reconeixements:         reconedret@uv.es

Gestió econòmica        admindret@uv.es

Altres correus veure organigrama de la secretaria de la Facultat de Dret: http://links.uv.es/gnnw5fd

Atenció telefònica de 10 a 12 hores: consulteu en l'organigrama de la secretaria de la Facultat els telèfons habilitats: http://links.uv.es/gnnw5fd

 

 

Correu electrònic genèric de la Facultat de Dret: fac.dret@uv.es

           Correus electrònics dels departaments de la Facultat Dret: Departaments

 

Tots els correus electrònics rebuts seran contestats com més prompte millor.

Es recorda que aquells usuaris i usuàries que disposen de correu electrònic institucional de la Universitat de València (--@alumni.uv.es, ----@uv.es ), en les seues comunicacions amb la Facultat de Dret és obligatori que facen ús d'aquest.

 Operation of the Office of the Secretary

According to the Organic Law 1999/15, of 13 December, on the Protection of Personal Data, students must present their ID in force (personal ID or passport) or authorisation of the person concerned (according to the template, signed and with a copy of the ID of the person represented) for carrying out any questions and/or administrative procedures.

Approval template

Application form for any procedure through the Office of the Secretary:

General Application

Some administrative procedures must be performed by a specific application. See the information on this page.

Online administrative procedures

Universitat de València makes available to all citizens the Virtual Branch ENTREU , through which you could access to the information, services and online processes of the Administration of the Universitat de València. You could carry out the processes from any place and in any moment, avoiding this way the journeys to the UV locations.

Online procedures by ENTREU

Virtual Office of the Secretary also offers a range of different information services to several user groups of the Universitat de Valencia.

Online procedures by the Virtual Office of the Secretary

Deadlines for administrative procedures