Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

Estem, per dir-ho de manera terminant, tancats amb fermesa dintre del món científic, ens agrade això o no. No podem permetre que el curs futur de la ciència siga desviat per interessos limitats i de mires estretes. És la nostra responsabilitat trencar el motlle que va produir aquest sentit de lleialtats dividides del que hem estat hereus des de Galileu

Robin Dunbar

El 29 de gener de 2002 es va signar un conveni entre la Universitat de València i la Fundació Cañada Blanch pel qual es creava la Càtedra de Divulgació i Comunicació Pública de la Ciència (abreujadament, Càtedra de Divulgació de la Ciència), destinada a promoure activitats docents, investigadores i de difusió pública del coneixement científic entre la ciutadania.

Les universitats tenen un important paper en el debat que als darrers anys ha adquirit una gran rellevància, la relació entre ciència i societat. Amb la Càtedra de Divulgació de la Ciència, la Universitat de València afronta el problema de la difusió científica i tecnològica com una de les seues principals prioritats, partint de la base de que la difusió científica no és sols un factor de creixement de la pròpia ciència, és una necessitat social, una aportació a l’elevació dels nivells de vida i que com qualsevol altra activitat sociocultural ha de tenir un impacte en el desenvolupament econòmic i el benestar de la població.

En paraules de John Ziman, «la ciència genera coneixement», però cal reduir les distàncies entre els creadors del coneixement i el públic usuari, del desfasament entre la societat i la comunitat científica, i la divulgació n’és l’element essencial. És indubtable que sóm una societat cada vegada més depenent del coneixement tecnològic, i això fa que siga extremadament important contar amb una informació objectiva, crítica i minuciosa sobre els progressos científics. Necessàriament el ciutadà ha de tenir suficients elements de judici per formar-se un criteri d’aquests avanços i poder participar en el debat de la vida política prenent decisions sobre tots aquests aspectes, de cap manera no pot continuar amb la mancança dels coneixements i de la informació que la nostra societat exigeix, i que en definitiva, és la que ha d’assenyalar quins recursos han de ser destinats a la ciència i la tecnologia i quina actitut ha de mantenir-se davant els actuals temes de desenvolupament sostenible, recerca en cèl·lules mare, aliments transgènics, fonts d'energies...

Amb les diferents activitats es pretén sensibilitzar al públic i millorar la imatge de la ciència, donant cabuda a tot aquell que tinga la necessitat i vocació de promoure la participació del públic en el coneixement científic, perquè la divulgació científica no ha de fer-se des d’un restringit grup d’investigadors, tots estem obligats a col·laborar en aquesta tasca fonamental, científics, educadors, i professionals, com digué Jean Marc Lévy-Leblond «Fer ciència no sols és investigar. Cal tenir una visió més àmplia».

L’objectiu principal de la Unitat de Cultura Científica és aconseguir que la població no sols valore la ciència, sinò molt més important, que participe en el pensament científic, entenga els seus principals conceptes i adopte una determinada actitut davant ella, facilitant així l’adquisició d’una veritable cultura científica. Però també es dedicarà a omplir els espais que deixa el nostre sistema d’ensenyament i a contribuir a una educació permanent amb la realització de cursos impartits per professionals i persones de reconegut prestigi.

Durem a terme accions tan diferents com ara exposicions, documentals, audiovisuals, col·loquis, conferències, taules rodones, activitats per a joves estudiants de secundària i batxiller, convocatòries de premis, en conclusió, qualsevol activitat que tinga com a conseqüència obrir camins a la difusió de la cultura científica.