Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat de les titulacions exigeix recopilar i analitzar, de manera regular, les opinions dels empleadors que donen treball als egressats. Aquest grup d’interès pot oferir dades rellevants que contribuïsquen a apropar els programes formatius a la realitat professional, a avaluar les competències adquirides realment pels titulats en el marc d’un entorn no acadèmic, a incrementar les seues possibilitats d’inserció laboral i, en definitiva, a millorar les titulacions.
Les opinions dels empleadors es recolliran mitjançant un qüestionari que es troba en aquest moment en procés d’elaboració.