Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

En l’actual ordenament del sistema universitari espanyol la garantia de capacitació i competència del professorat descansa en les universitats. Tanmateix, són les administracions públiques qui, mitjançant les agències d’avaluació, asseguren el compliment d’uns estàndards de qualitat bàsics entre aquells que sol·liciten participar en un procés de contractació o accés a la funció pública (programes ACADEMIA i PEP) i en el disseny i implantació dels ensenyaments (programes VERIFICA i ACREDITA).

En la valoració de la garantia de qualitat del professorat, un element que resulta fonamental és el desenvolupament de la seua activitat docent. Així doncs, conèixer com el professor o la professora planifica, du a terme, valora i millora el seu ensenyament resulta clau per a emetre un judici sobre la seua competència docent.

Per a afavorir aquesta avaluació de la docència, l'ANECA va engegar en 2007 el Programa de Suport a l’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat Universitari (DOCENTIA) amb l’objecte d'ajudar a les universitats en el disseny de mecanismes propis per a gestionar la qualitat docent del seu professorat i afavorir el seu desenvolupament i reconeixement.