Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

L’avaluació dels cursos de postgrau propis de la Universitat de València per la Unitat de Qualitat es realitza des del curs 1996-97, a petició del Vicerectorat d'Estudis primer i després del Vicerectorat de Postgrau i de la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT i supervisat per la Comissió d'Estudis de la Universitat.

Aquesta avaluació està establerta en l'article 14 de la Normativa dels cursos de postgrau i especialització, en què també es recull la necessitat d'informar la Junta de Govern i el Consell Social del seu resultat.
El procediment d’avaluació s'inicia una vegada finalitzat el curs de postgrau. Per als títols de més d’un curs acadèmic, també es passa una enquesta intermèdia a meitat dels estudis.

Es du a terme una enquesta tant als cursos de postgrau de caràcter presencial, com a la modalitat de distància, per als diferents tipus de cursos: Màster, Diploma de Postgrau, Diploma d'Especialització Professional, Certificat. Aquesta enquesta té en compte diversos processos de la titulació, com ara el pla d’estudis, organització i infraestructura, i actuació docent.

Les enquestes de satisfacció d’estudiants amb els títols oficials es duen a terme de forma online mitjançant un enllaç web que s’envia per correu electrònic als estudiants.

El termini aproximat per omplir l’enquesta és d’un mes.

Les respostes són tractades de forma totalment anònima per la Unitat de Qualitat, que és l’encarregada de processar i analitzar les dades obtingudes. Amb aquestes dades s’elaboren els informes individuals de cada curs, els quals són tramesos als directors, per facilitar-los informació que ajude a millorar el curs de postgrau en qüestió. Aquests informes es trameten també a la Fundació Universitat–Empresa, ADEIT, així com al Vicerectorat de Postgrau.

A més a més, anualment s’elabora un informe global amb tota la informació recollida.