Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Carta de Serveis

Funcions 

Coordinar i gestionar els processos d’avaluació i millora de la qualitat. Això inclou el disseny i la implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat, així com el suport en tots els processos vinculats amb la certificació externa de la Qualitat.

Avaluació dels títols

 • Suport tècnic a les titulacions de grau, màster i doctorat en tots els processos relacionats amb la qualitat, tant des del punt de vista intern (SGIC) com extern (seguiment i acreditació).
 • Suport tècnic als Comitès de Qualitat de Centre.
 • Anàlisi i processament de dades de les enquestes de satisfacció amb els títols de tots els grups d’interès, així com elaboració dels informes corresponents.
 • Suport als títols propis per a recabar l’opinió dels estudiants i elaborar informes sobre la seua qualitat.

Avaluació del professorat

 • Anàlisi i processament de dades de les enquestes.
 • Recollida i gestió dels autoinformes del professorat i dels informes departamentals.
 • Elaboració d'informes (per al professorat, per als departaments, agregats per titulació, etc).

Avaluació dels serveis

 • Suport tècnic per a la gestió interna de la qualitat i el desenvolupament de plans de millora d’unitats i serveis.
 • Suport tècnic per a les unitats i serveis que volen obtindre segells externs de qualitat.

De caràcter global

 • Interlocució permanent amb les agències que desenvolupen avaluacions de la UV, com ara ANECA i AVAP, així com amb la resta d’unitats de qualitat universitàries.
 • Suport per a la implantació d'una cultura de qualitat a la Universitat de València