Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Un dels eixos fonamentals dels ensenyaments oficials de doctorat, tal com s'indica en el RD 99/2011 que els regula, ha de ser l'avaluació i acreditació de la qualitat, com a referència per al seu reconeixement i atractiu internacional. Açò suposa, d'una banda, l'establiment d'un Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ), que facilite la revisió, el control i la millora, per part de la pròpia institució, dels títols que ofereix. Així, en la memòria per a la verificació dels programes de doctorat s'exigeix explícitament tota una sèrie dades i descripció de procediments que fan referència a aquest sistema.

I, d'altra banda, que els títols hagen de sotmetre's a un procés de verificació, seguiment i renovació de l'acreditació dut a terme per òrgans externs, semblant al desenvolupat per als títols de grau i màster, amb la finalitat de garantir la qualitat en el disseny inicial del programa, així com l'adequació de les etapes posteriors d'implantació.

Els títols universitaris oficials de Doctorat hauran de renovar la seua acreditació abans del transcurs de sis anys a comptar des de la data de la seua verificació inicial o des de la de la seua última acreditació.