Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Serveis avaluats

Unitat Central d’Investigació de Medicina (UCIM)
Model ISO 9001
Abast Activitats de suport a la investigació pública i privada, prestació de serveis analítics, científics, tècnics i uns altres, desenvolupats per les unitats d'Anàlisi Multigènic, Epigenètica i Genotipat, Proteòmica, Laboratori d'Imatge Molecular i Metabolòmica, Cultius Cel·lulars, Microscopia Confocal, Citometria de Flux i Estabulació Animal i Quiròfans Experimentals de la Unitat Central d'Investigació de Medicina de la Universitat de València Estudi General.
Entitat AENOR
Nº certificat ER-0354/2019

Vàlid des de/fins

09-08-2019 / 09-08-2022
Data d'obtenció 09-08-2013
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - Suport
UVocupacio
Model ISO 9001
Abast Estudis d'inserció professional i de la demanda d'aquells que donen ocupació i servei d'assessorament laboral als estudiants i titulats de la Universitat de València.
Entitat SGS
Nº certificat ES06/2550
Vàlid des de/fins 20-06-2018/ 20-06-2021
Data d'obtenció 20-06-2006
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - Suport 
Laboratori de Radioactivitat Ambiental
Model ISO/IEC 17025
Abast http://www.enac.es/documents/7020/45eead79-2fb7-4b76-8d43-13389bc5103d
Entitat ENAC
Nº certficat 957/LE1381
Vàlid des  de/fins 30-12-2011/actualitat
Data d'obtenció 30-12-2011
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - -
Servei d'Educació Física i Esports
Model ISO 9001
Abast La gestió de competicions esportives, d'activitats esportives organitzades o d'ús lliure, l'organització d'esdeveniments esportius i el disseny i impartició de cursos de formació esportiva.
Entitat AENOR
Nº certificat ER-0921/2010
Vàlid des de/fins 27-11-2016/27-11-2019
Data d'obtenció 09-08-2010
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - Gestió i processament

Universitat de València, Biblioteca d'Educació Maria Moliner

Universitat de València, Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà

Models UNE 170001-2:2007
Abast L'accés a la Biblioteca per a l'ús físic de l'espai i de l'equipament per a: sales per a estudi i treball en grup, consulta de la col·lecció en suport físic, préstec, llista d'espera i reserva de documents, préstec interbibliotecari i orientació bibliogràfica i resposta a consultes de referència i formació a usuaris per a l'ús de recursos bibliotecaris.
Entitat AENOR
Nº certificat

AR-0006/2012 (Biblioteca d'Educació Maria Moliner)

AR-0003/2014 (Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà)

Vàlid des de/fins

08-06-2021/ 08-06-2024(Biblioteca d'Educació Maria Moliner)

25-07-2020 / 25-07-2023 (Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà)

Data d'obtenció

08-06-2012 (Biblioteca d'Educació Maria Moliner)

25-07-2014 (Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà)

Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - Gestió i processament
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
Model ISO 9001
Abast Activitats de suport a la investigació pública i privada, prestació de serveis analítics, científics, tècnics i altres, desenvolupats pel Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València Estudi General.
Entitat Bureau Veritas
Nº certificat

ES077144

Vàlid des de/fins 10-01-2020 / 09-01-2023
Data d'obtenció  10-01-2014
Participació  UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - Suport
Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)
Model ISO 9001
Abast Assessorament i gestió de recursos de suport per a la integració de persones amb discapacitat en la Universitat de València Estudi General.
Entitat SGS
Nº certificat ES05/1497
Vàlid des de/fin 28-07-2020 / 28-07-2023
Data d'obtenció Julio-2005
Participació  UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - -
Secretaria Facultat d’Economia
Model ISO 9001
Abast Gestió acadèmica, gestió administrativa i gestió econòmica.
Entitat Bureau Veritas
Nº certificat ES105884
Vàlid des de/fins 07-07-2019 / 06-07-2022
Data d'obtenció 06-07-2010
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - -
Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca
Model ISO 9001
Abast Gestió i prestació de servei de Centre d'Atenció Primerenca
Entitat SGS
Nº certficat ES12/11417
Vàlid des  de/fins 27-02-2021/27-02-2024
Data d'obtenció 27-02-2012
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - -
Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CET)
Model ISO 9001
Abast Depòsit, preparació i distribució de microorganismes: bacteris, arqueobacteris, rents, fongs filamentosos i virus. Serveis d'identificació, caracterització i conservació de microorganismes.
Entitat SGS
Nº certificat ES04/0813

Vàlid des de/fins

17-07-2019 / 17-01-2022
Data d'obtenció Desembre 2004
Participació UQ 2020 Gestió del sistema Auditories internes Gestió i/o processament enquestes
- - -