Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

L'Avaluació dels Serveis és un eix vertebrador que impulsa la millora en la gestió dels processos, amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia i eficiència de les organitzacions.
El marc normatiu de referència és:

  • Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat i integra de forma coordinada els programes bàsics per a la millora de la qualitat.
  • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.