Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Per a l'establiment  d'un Sistema de Garantia de Qualitat (SGQ) és necessària la identificació i elaboració d'un MAPA DE PROCESSOS, que és una representació gràfica dels processos que conformen el Sistema de Gestió d'un servei o unitat.

 Des de la Unitat de Qualitat hem elaborat un model, el qual compleix amb les directrius que especifica la Norma ISO 9001 i del Model EFQM d'Excel·lència.

 Per a l'elaboració d'un mapa de processos, i amb la finalitat de facilitar la interpretació del mateix, és necessari reflexionar en les possibles agrupacions en les quals poden encaixar els processos identificats. L'agrupació dels processos dins del mapa permet establir analogies entre processos, al mateix temps que facilita la interrelació i la interpretació del mapa en el seu conjunt.

 L'estructura del mapa de procediments que proposem és la següent:

  • PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ - Processos vinculats a l'àmbit de les responsabilitats de l'adreça.
  • PROCESSOS DE GESTIÓ - Aquells processos que permeten determinar, proporcionar i mantenir els recursos necessaris (recursos humans, infraestructures i ambient de treball).
  • PROCESSOS DE REALITZACIÓ DEL SERVEI - aquells processos que permeten dur a terme la prestació del servei.
  • PROCESSOS D'AVALUACIÓ I MILLORA - Permeten fer l'avaluació dels processos, mesurar-los, analitzar-los i establir accions de millora

VISUALITZACIÓ DEL MAPA DE PROCESSOS