Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

L’opinió del personal d’administració i serveis (PAS) és molt important per tal de conèixer l’organització i funcionament de la gestió administrativa de les titulacions oficials, ja que proporciona una informació crucial per a la millora de la qualitat dels ensenyaments.
Seguint el Sistema de Garantia de Qualitat, aquesta enquesta es desenvolupa cada tres anys, encara que els primers anys d'implantació de les titulacións la Unitat de Qualitat adapta la temporalitat a les necessitats dels titols i dels processos d'avaluació externa.
Les enquestes de satisfacció del PAS es due a terme de forma online mitjançant l'Aula Virtual.
El període de recollida d'informació serà d'un mes a definir pel vicerrector amb competències en qualitat. En el moment d'activació de l'enquesya, cada centre difon al seu PAS la informació necessària per tal d'emplenar l'enquesta.
Les respostes són tractades de forma totalment anònima per la Unitat de Qualitat.
Durant el període en que el qüestionari està actiu, el PAS por accedir a ell mitjançant el següent enllaç.