Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Dintre dels processos de garantia interna de qualitat, és fonamental la recollida i estudi de l’opinió del professorat per a la millora continua dels plans d’estudi. En aquest sentit, a finals de cada curs acadèmic, es recull informació de satisfacció d’aquest col·lectiu per a cada titulació de grau i màster oficial. Les enquestes de satisfacció del professorat es duen a terme de forma online mitjançant l’Aula Virtual.

Les respostes són tractades de forma totalment anònima per la Unitat de Qualitat. El període de recollida d’informació és d’un mes. En el moment d’activació de l’enquesta, el professorat rep un email amb la informació necessària per tal d’emplenar l’enquesta.

Es pot accedir al qüestionari de satisfacció amb el grau mitjançant el següent enllaç:

Es pot accedir al qüestionari de satisfacció amb el màster oficial mitjançant el següent enllaç: