Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Suport als Instituts de Paterna Logo del portal

L'accés als edificis a través de determinades portes d'emergència, i altres portes exteriors diferents a la principal, situada en l'Edifici de Capçalera, així com al pàrquing de l'Àrea Acadèmica del Parc Científic, es realitza a través d'un sistema de control de lectura de targetes electròniques. Per a això, és necessari tenir habilitat el permís corresponent en la targeta electrònica del Banc Santander que posseeix el personal vinculat a la UV. En el cas del personal que no té una vinculació directa amb la UV, però col·labora amb algun Institut o Centre, així com per al personal del Viver Empresarial, s'han habilitat unes targetes específiques del Parc Científic.

Per a això, el personal de la consergeria és responsable de mantenir actualitzat un únic fitxer amb les dades de tot el personal pertanyent als diferents Instituts i Centres de l'Àrea Acadèmica del Parc Científic així com d'habilitar, en el programa informàtic corresponent, els permisos d'accés als diferents edificis i/o pàrquing, d'acord amb les autoritzacions emeses pels Directors dels Instituts/Centres adscrits corresponents. A aquest respecte, caldrà sol.licitar a consergeria.usiu.paterna@uv.es aquest document: Plantilla sol.licitud acces nou personal Campus Paterna degudament complimetat i signat. És important, així mateix, tindre en compte la Instrucció de Gerència 5/2016 així com el seu Annex Instruccio 2016.

Tant el personal autoritzat (targetes Banc Santander UV, Parc Científic, IFIC, empreses..) com el personal visitant (al que se li lliurarà una targeta no electrònica del Parc Científic, identificada com “Visita”) ha de portar de forma visible la targeta corresponent quan es trobe en l'interior de les instal·lacions, mitjançant una cinta amb l'anagrama del Parc Científic i un visor lliurats a aquest efecte en consergeria.