Contenidos y formatos audiovisuales - CONTD

Referencia del grupo:

GIUV2013-121

 
Descripción de la actividad investigadora:
El sector audiovisual es troba immers en un moment de profunds canvis i transformacions que estan afectant la tecnologia, la regulació, els continguts i el consum. Dins d'aquest procés, la televisió és, sens dubte, el mitjà que està veient-se més alterat, fins el punt que a hores d'ara hi ha dubtes raonables sobre la possibilitat que siga capaç de mantindre la seua posició tradicional de privilegi. Això no vol dir que els actors principals del sistema televisiu es resignen davant la nova situació. Al contrari, estan reaccionant i tracten d'adaptar-se a una nova cojuntura en què les condicions econòmiques i socials ja mai seran les mateixes d'abans.Fonamentalment, aquests canvis estan provocant un creixement exponencial de l'oferta televisiva. Si prenem com a referència l'Estat espanyol, aquests canvis s'han posat més de manifest des de la implantació definitiva de la Televisió Digital Terrestre (TDT) l'any 2010. En eixa data, es va passar d'un oferta centrada en 7 o 8 canals en obert (depenent del territori) a poder triar entre gairebé 60, una vegada activats tots els. A la xifra resultant, però, cal sumar-li les finestres ja existents del cable, el satèl·lit, l'ADSL, així com les...El sector audiovisual es troba immers en un moment de profunds canvis i transformacions que estan afectant la tecnologia, la regulació, els continguts i el consum. Dins d'aquest procés, la televisió és, sens dubte, el mitjà que està veient-se més alterat, fins el punt que a hores d'ara hi ha dubtes raonables sobre la possibilitat que siga capaç de mantindre la seua posició tradicional de privilegi. Això no vol dir que els actors principals del sistema televisiu es resignen davant la nova situació. Al contrari, estan reaccionant i tracten d'adaptar-se a una nova cojuntura en què les condicions econòmiques i socials ja mai seran les mateixes d'abans.Fonamentalment, aquests canvis estan provocant un creixement exponencial de l'oferta televisiva. Si prenem com a referència l'Estat espanyol, aquests canvis s'han posat més de manifest des de la implantació definitiva de la Televisió Digital Terrestre (TDT) l'any 2010. En eixa data, es va passar d'un oferta centrada en 7 o 8 canals en obert (depenent del territori) a poder triar entre gairebé 60, una vegada activats tots els. A la xifra resultant, però, cal sumar-li les finestres ja existents del cable, el satèl·lit, l'ADSL, així com les anomenades "noves pantalles", en referència a la televisió a través del mòbil o de la pròpia xarxa mitjançant IP. En definitiva, un panorama enormement competitiu, amb múltiples suports, que està modificant el consum audiovisual. En aquest sentit, la fragmentació de les audiències és un fet evident. Les xifres mesurades des de 2008 han posat de manifest la pèrdua progressiva d'audiència de les cadenes generalistes, les quals tenen dificultats per assolir ja el 15% de quota de pantalla mentre anys enrere sobrepassaven amplament eixos resultats. Una tendència que sembla no tindre fre si parem atenció a la constant migració de la població més jove cap a les pantalles alternatives (Internet, videojocs, mòbils). Malgrat l'increment palpable de l'oferta, molt més especialitzada i diversificada, els canals generalistes d'àmbit estatal i les televisions autonòmiques i locals encara suposen en l'actualitat la major part del consum televisiu. Aquestes dades poden ser un indicador de com la societat percep els canvis i com aquests són més lents del que alguns voldrien. Es fa difícil pensar, per tant, que les persones abandonen l'aparell de televisió com el principal distribuïdor de continguts audiovisuals d'informació i entreteniment a mitjà o curt termini. És més, des de l'any 2007, que va suposar el rècord de consum televisiu a l'Estat espanyol amb una mitjana de 223 minuts per personal o, el que és el mateix, que cada persona es passava 3'7 hores al dia front al televisor, el consum televisiu, tot i que amb una tendència a la baixa, està estabilitzat. Dades que deixen entreveure que un increment de l'oferta no significa, necessàriament, un descens en el consum de televisió, sinó que aquesta circumstància està provocant l'efecte contrari. Tot plegat es generen molts interrogants sobre el paper que tindrà la televisió en el futur, sobretot si se la considera un servei públic com qualsevol altre. Això representaria mantindre uns continguts audiovisuals lliures i accessibles per a tots, de qualitat contrastada, transparents financerament i plurals ideològicament, amb una atenció particular a la diversitat cultural i lingüística dels habitants que viuen en el seu àmbit de cobertura. Aquestes àrees d'interés centren les reflexions del Grup d'Investigació CONTD (Continguts per a la Televisió Digital) de la Universitat de València, del qual en formem part, i que constitueixen la part central de les Jornades CONTD (www.uv.es/contd) dutes a terme en aquesta des de fa VI edicions. El que es pretén amb aquestes trobades és, juntament amb altres investigadors i professionals, debatre sobre el futur del sector audiovisual i fer partíceps d'aquestes preocupacions a la comunitat universitària i al conjunt de la societat.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Analitzar les produccions audiovisuals del sistema televisiu espanyol i valencià en relació amb l'àmbit europeu i americà
  • Analitzar les tendències en la producció, gestió i distribució dels continguts audiovisuals
  • Analitzar els canvis i tendències del procés de convergència audiovisual de la televisió i les tecnologies digitals
  • Analitzar els canvis en els processos reguladors de l'audiovisual
  • Generar espais d'intercanvi i debat del coneixement generat amb la indústria i l'acadèmia
 
Líneas de investigación:
  • Contenidos y formatos audiovisuales, producción audiovisual, estructura del audiovisual, legislación audiovisual. Hi ha una tendència a mirar cap a l’empresa i el benefici i la privatització del coneixement. En aquest sentit, comprendre bé els canvis dins l’estructura audiovisual en els nivells més importants és ineludible per poder proposar alternatives. Cal fer possible una accessibilitat més justa a una nova...
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Miquel Francés DoménechDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Carlos López OlanoMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
German Llorca AbadCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Alvar Peris BlanesCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a