Limnología - Limnologia

Referencia del grupo:

GIUV2013-135

 
Descripción de la actividad investigadora:
Aquest grup té un reconegut prestigi pels nombrosos treballs de qualitat que ha dut a terme en ecosistemes aquàtics continentals i pels nous investigadors que s'hi han format. A continuació s'hi mostren alguns temes d'investigació bàsica i aplicada que desenvolupa aquest grup. Investigacions de Limnologia bàsica: a) Riquesa específica i dinàmica de les poblacions i comunitats d'organismes aquàtics: bacteris, fitoplàncton, perífiton, zooplàncton, fito- i zoo-bentos i peixos, i els seus factors de control b) Dinàmica i funcionament dels ecosistemes aquàtics: cicles biogeoquímics, productivitat, processos microbians.c) Estudi de les xarxes tròfiques aquàtiques, la seua estructura, especies clau i vulnerabilitat davant del canvi global íd) Acoblament de comunitats: mecanismes i regles e) Biogeoquímica del carboni en els ecosistemes aquàtics, GEI i canvi climàtic.f) Ecologia molecularg) Paleolimnologia i canvi global.h) Limnologia de zones polars. i) Genòmica de Pancrustaceaj) Ecotoxicologiak) TeledeteccióInvestigacions aplicades en: a) Processos de contaminació aquàtica i eutrofització. b) Qualitat fisico-química i microbiològica de l'aigua. c) Caracterització d'ecosistemes aquàtics....Aquest grup té un reconegut prestigi pels nombrosos treballs de qualitat que ha dut a terme en ecosistemes aquàtics continentals i pels nous investigadors que s'hi han format. A continuació s'hi mostren alguns temes d'investigació bàsica i aplicada que desenvolupa aquest grup. Investigacions de Limnologia bàsica: a) Riquesa específica i dinàmica de les poblacions i comunitats d'organismes aquàtics: bacteris, fitoplàncton, perífiton, zooplàncton, fito- i zoo-bentos i peixos, i els seus factors de control b) Dinàmica i funcionament dels ecosistemes aquàtics: cicles biogeoquímics, productivitat, processos microbians.c) Estudi de les xarxes tròfiques aquàtiques, la seua estructura, especies clau i vulnerabilitat davant del canvi global íd) Acoblament de comunitats: mecanismes i regles e) Biogeoquímica del carboni en els ecosistemes aquàtics, GEI i canvi climàtic.f) Ecologia molecularg) Paleolimnologia i canvi global.h) Limnologia de zones polars. i) Genòmica de Pancrustaceaj) Ecotoxicologiak) TeledeteccióInvestigacions aplicades en: a) Processos de contaminació aquàtica i eutrofització. b) Qualitat fisico-química i microbiològica de l'aigua. c) Caracterització d'ecosistemes aquàtics. d) Seguiment i avaluació de l'estat ecològic i de conservació des ecosistemes aquàtics.e) Gestió i restauració d'ecosistemes aquàtics.f) Avaluació de la resposta dels ecosistemes aquàtics als canvis globals, incloent-hi la contaminació química. g) Gestió d'ecosistemes aplicada a la mitigació del canvi climàtic.h) Depuració i naturalització d'aigües en aiguamolls artificials.i) Bioremediaciój) Espècies exòtiques invasores en aigües continentalsk) Teledetecció com a eina per a l´estudi de la qualitat ambiental i l´estat ecològic de les aigües continentals
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
 • Limnologia fonamental i aplicada
 • Biogeografia
 • Ecologia integrativa
 • Ecologia microbiana
 • Canvi global
 • Canvi climàtic
 • Conservació i restauració d'ecosistemes aquàtics
 
Líneas de investigación:
 • Limnologia fundamental y aplicada . hidroquímica, plàncton, bentos, biogeoquímica, canvi climàtic, gasos d'efecte hivernacle, mitigació climàtica, ecologia molecular, metagenòmica, e-DNA, qualitat de les aigües, indicadors ecològics, bioremediació, ecotoxicologia, SIG,Copernicus
 • Ecología acuática integrativa . Ecologia de les interaccions aquàtiques i les seves aplicacions.
 • Biogeografía y ecología de sistemas acuáticos. Anàlisi de la distribució espacial d'organismes aquàtics en relació al medi i els procesos dispersius.
 • Genómica de artrópodos acuáticos. Genòmica evolutiva i funcional.
 • La Teledetección como herramienta para el estudio de la calidad del agua y el estado ecológico de las aguas continentales. Utilització dels sensors remots, satel·litaris o aerotransportats, per a mesurar els valors de les variables ambientals relacionades amb les característiques ambientals, la qualitat i l'estat ecològic dels ecosistemes aquàtics continentals.
 • Limnología funcional y ecofisiologia. Organismos y grupos funcionales como bioindicadores de la calidad y estado ecológico de las aguas continentales. Estudi de la relació entre la presència i activitat fisiològica dels organismes aquàtics i el funcionament de l'ecosistema.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Antonio Camacho GonzálezDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Javier Armengol DíazMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
María Bisquert RibesMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Andreu Castillo EscrivàMembre UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada Vali+d
Francesc Mesquita JoanesMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Alexandre Mestre PérezMembre UVEG-Valencia Investigador-a Contractat-da Doctor-a Atracció de Talent
Daniel Morant GarriguesMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Ferran Palero PastorMembre UVEG-Valencia Investigador-a contratactat-da doctor-a distinguit-da de excelència Cv
Andreu Rico ArteroMembre UVEG-Valencia Investigador-a contratactat-da doctor-a distinguit-da de excelència Cv
María Antonia Rodrigo AlacreuMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Carmen Rojo García-MoratoMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Susana G. Romo PérezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Juan Miguel Soria GarcíaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Eduardo Vicente PedrósMembre UVEG-Valencia Professor-a Emèrit-a
Pablo Amador CrespoCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Prometeo
María Belenguer ManzanedoCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Pedro José Cabello YevesCol·laborador-a UMH-Alicante Investigador-a
Nuria Carabal de AntonioCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Vali+d
Javier Miralles LorenzoCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Juan Víctor Molner PolitCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Ana María Moreno GarcíaCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Manuel Eduardo Muñoz ColmenaresCol·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Rebeca Pérez GonzálezCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a no Doctor-a UVEG A1
Xavier Soria PerpiñáCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a doctor-a Sènior Prometeu
Equip de Treball
María Carmen Ferriol GabardaEquip de Treball UVEG-Valencia Tècnic-a Superior UVEG
Antonio Picazo MozoEquip de Treball UVEG-Valencia Tècnic-a Superior Suport Projecte Investigació
Carlos Rochera CordellatEquip de Treball UVEG-Valencia Tècnic-a Mitjà Suport Projecte Investigació