• papers

  09/12/19

  Resolució provisional d’ajudes per a cursos de postgraus propis curs 18-19

  Publicada la Resolució de 5 de desembre, de la Vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la que s'adjudiquen les ajudes per a cursos de postgrau propis del curs acadèmic 2018/2019. 

  • Convocatòria curs acadèmic 2018-2019
  • Publicació en el DOCV
   • Per emplenar la sol·licitud clicar aquí.
   • Termini
  • Resolució (Nota aclaridora: D'acord amb la base 1 de la convocatòria: “El percentatge de taxes de matrícula que es concedisca podrà ser minorat si després del resultat de la resolució dels possibles recursos, no existira crèdit suficient per a la concessió d'aquests, a fi de no sobrepassar el crèdit assignat inicialment”. Per tant, les quantitats expressades en l'ANNEX I de la Resolució s'entendran provisionals fins a la resolució dels possibles recursos, no tramitant-se cap abonament fins a la seua resolució, moment en el qual es coneixeran les quantitats definitives per beneficiari/a.)
   • Termini per interposar recurs de reposició: 1 mes des de la publicació.

   

   

 
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy