Logo de la Universitat de València Logo València, Ruta de la Seda Logo del portal

Antecedents de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials 

L'Escola Universitària d'Estudis Empresarials va tindre el seu origen en l'antiga Escola de Comerç. Durant el segle XVIII vanImagen del Rei amb els comerciants sorgir les primeres disposicions oficials relatives a l'organització dels estudis comercials. La carrera de comerç, com tal, es crea pel Real Decret de 8 de setembre de 1850, establint-se les Escoles de Comerç de Madrid, Barcelona, La Corunya, Màlaga, Santander, Sevilla i València. Amb posterioritat, el 19 de gener de 1902, es va inaugurar l'Escola Superior de Comerç de València que va significar, des dels seus inicis, el manteniment i la continuïtat històrica dels ensenyaments comercials i mercantils en la nostra ciutat.

La Llei General d'Educació de 1970 reconverteix les Escoles de Comerç, que van passar a denominar-se Escoles Universitàries d'Estudis Empresarials, corresponent-los els ensenyaments tècnics de primer cicle universitari en el camp de la seva especialitat. Així, en 1972, l'Escola Superior de Comerç de València s'integra en la Universitat de València, com Escola Universitària d'Estudis Empresarials, i passa a impartir la Diplomatura en Ciències Empresarials. En el curs acadèmic 1998-99 s'aprova l'extensió universitària d'Ontinyent i s'incorpora al mapa de titulacions ofertes per la nostra Universitat la Diplomatura de Turisme.

Antecedents de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 

Mural d'EconomiaLa Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, creada a la fi de 1966, era la responsable de les Llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i d'Economia, noves titulacions sorgides a partir de l'antiga Llicenciatura en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials del Pla d'Estudis de 1953. Així mateix, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en el marc dels programes tripartits establerts amb universitats franceses, angleses i alemanyes, impartia els títols propis de Graduat en Economia Europea (GEE) i Graduat Europeu en Adreça d'Empreses (GEDE). En el curs acadèmic 1999-2000 també es van iniciar en el seu seno els ensenyaments del segon cicle de la Llicenciatura de Ciències Actuarials i Financeres.
 

Creació de la Facultat d'Economia

 Per acord de data 28 de març de 2000, el Consell Social de la Universitat de València va aprovar la proposta de creació de la Facultat d'Economia, constant en l'expedient l'informe favorable del Consell d'Universitats, i havent tingut coneixement el Consell Interuniversitario de la Comunitat Valenciana de la proposta esmentada, en la seua sessió de data 7 de juny de 2000.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 5 d'octubre de 2000, es va publicar el Decret 144/2000, pel qual es crea la Facultat d'Economia i se suprimeix la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, de la Universitat de València-Estudi General.