Logo de la Universitat de València Logo València, Ruta de la Seda Logo del portal

Missió UV

«La Universitat de València té com a missió formar professionals competents en l’àmbit europeu i fomentar una recerca de prestigi i d’impacte internacional que contribuïsca al desenvolupament de la nostra societat. La formació i la recerca fomenten les tasques que també realitza en l’àmbit de difusió de la ciència i la cultura i en la reafirmació dels valors democràtics de la societat en general, i de la valenciana en particular.»

En el marc de la missió de la UV, i definit el seu àmbit d'activitat (ensenyament, recerca, transferència i cultura), és possible explicitar el propòsit de la institució. La Universitat de València és reconeguda per:

  • Ser una institució d'educació superior amb una oferta de qualitat, àmplia, internacional i oberta a tots i totes, que abaste les necessitats de formació permanent al llarg de les diverses fases del cicle de vida dels usuaris i usuàries.
  • La capacitat d'oferir una orientació integral al seu alumnat, que es concreta en la qualitat de l'experiència universitària en la Universitat de València i en una qualificació que potencia la inserció professional i l'empleabilidad dels titulats i titulades.
  • El volum i impacte dels resultats de la recerca generats pels seus equips.
  • La capacitat de captar recursos especialitzats de recerca: captant i desenvolupant talent i concorrent en les convocatòries competitives de caràcter internacional.
  • La capacitat d'oferir una àmplia varietat de serveis de transferència i de serveis cientificotècnics, a través de processos visibles, accessibles i fàcilment comprensibles pels usuaris i usuàries actuals i potencials.
  • La capacitat d'establir relacions de llarg recorregut amb els usuaris dels serveis de transferència, i d'oferir-los solucions integrals que van més enllà de transaccions puntuals.
  • L'amplitud, qualitat i la riquesa de la seua oferta cultural i de participació en la vida universitària, que contribueix a oferir una "experiència UV" que satisfà les necessitats dels usuaris i usuàries.
  • Ser un referent cultural en la societat valenciana, amb especial atenció a la seua cultura, el seu patrimoni i la seua llengua.