Logo de la Universitat de València Logo València, Ruta de la Seda Logo del portal

Antecedents

Llotja de la seda de València

L'1 d'abril del 2015 s'incorporava Espanya com el 32º país participant en el Programa de la Ruta de la Seda de la OMT (Organización Mundial del Turismo). Una proposta que, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, elevava la Comunitat Valenciana amb el suport de la Universitat de València.

La Universitat de València és l'única institució acadèmica espanyola que forma part de la Junta de Membres afiliats de l'Organización Mundial del Turismo. La OMT està vinculada formalment des de 1976 a les Naciones Unidas, sent un organisme especialitzat des de 2003. Animada per l'interès en l'intercanvi cultural, el comerç i el Turisme, la OMT, treballant amb la UNESCO, va decidir reforçar les antigues rutes com un concepte turístic, unint tres continents i oferint un concepte de viatge basat en el patrimoni cultural i natural i en la diversitat dels viatges (rutes per terra i rutes marítimes).

Fruit d'aquest compromís la Universitat de València, com a membre de la Junta de membres afiliats de la OMT, a través del seu Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació, s'encarrega de coordinar una sèrie d'accions associades al desenvolupament d'estratègies per al foment dels objectius establits en el programa de la Ruta de la Seda.

En açò es treballa des de diverses perspectives: la turística com a membre de la OMT, la cultural a través de la seua Càtedra UNESCO d'Estudis sobre el Desenvolupament (consolidada des de 1994 mitjançant signatura de conveni entre la UNESCO i la Universitat de València), l'aposta internacional i per estrènyer contactes amb els països asiàtics a través del nostre Institut Confuci-UV, i l'acadèmica com a membre de la Xarxa d'Universitats de la Ruta de la Seda (SUN), que cerca el restabliment i la posada en valor de l'immens valor històric de la Ruta de la Seda, promocionant l'educació, l'investigació i la dimensió cultural mitjançant activitats d'intercanvi i de col·laboració institucional, treballa en quatre àmbits diferenciats: la xarxa de rectors (UPSUN) per a l'àmbit institucional, la dimensió investigadora i formativa, la dimensió social-estudiantil mitjançant la unió d'estudiants de la xarxa (USSUN) i la música a través del programa Silkroadia.

En aquest sentit cal destacar la decidida aposta per la internacionalització de la Universitat de València a través de la signatura de convenis marc amb les universitats de la Ruta de la Seda, així com és de destacar les possibilitats que ofereix per a la mobilitat d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis el programa Erasmus + internacional KA 107.

L'objectiu del Programa Ruta de la Seda és promoure el desenvolupament d'un turisme sostenible i conservar el patrimoni cultural i natural d'aquesta històrica ruta, a més de mantenir viva la memòria etnogràfica i fomentar un flux d'intercanvis d'idees i coneixements amb altres regions. Per açò, València és un referent entre les ciutats de les Rutes Occidentals de la Seda per les múltiples vinculacions mantingudes per la ciutat amb les rutes i corredors comercials d'aquest teixit. L'ingrés d'Espanya en el programa de la Ruta de la Seda de la OMT suposa el desenvolupament d'un nou producte turístic, en mantenir la memòria etnogràfica de localitats i ciutats d'Espanya associades a la sericultura i la seua comercialització, posant en valor el seu patrimoni i la recuperació i desenvolupament d'aqueixa referència turística en aqueixes destinacions. Així mateix, ajudarà a fomentar el flux enriquidor d'idees i coneixements amb altres regions, potenciant vincles amb països i civilitzacions.

A aquest efecte i dins del compromís que la Universitat de València té amb la societat valenciana, la seua cultura i patrimoni cultural s'ha signat un protocol d'actuacions amb l'Agència valenciana de Turisme. El passat 24 de novembre del 2015 en el seu Consell de Govern la Universitat de València va signar el Protocol de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, l'Ajuntament de València, la Conselleria d'Educació i Cultura, el Centro Unesco Valencia/Mediterráneo, la Fundación Hortensia Herrero, el Col·legi de l'Art Major de la Seda, el Consell Superior de Càmeres de la Comunitat Valenciana, per a l'assessorament i la realització d'accions conjuntes en el desenvolupament de la Ruta de la Seda. En aquest conveni a través de la coordinació de la Agència Valenciana de Turisme planteja com a eix estratègic l'impuls del turisme cultural com a via per a posar en valor i promocionar la cultura, les tradicions, la història, l'art i el patrimoni cultural, natural i immaterial. Part essencial d'aquesta estratègia és l'estudi, reconeixement i posada en valor del protagonisme que la seda ha tingut i té històricament a la Comunitat Valenciana com un patrimoni viu, capaç d'articular el passat amb el present. Els contactes comercials i l'intercanvi cultural, econòmic afavorits per la inclusió de les terres valencianes en la Ruta de la Seda, entre Occident i Orient, ens ha llegat un important patrimoni, entre el qual destaca l'edifici de la Llotja de la Seda i el Col·legi de l'Art Major de la Seda i una herència que perviu avui a través de les artesanies vinculades a la producció del teixit de la seda.

Aquestes activitats coordinades a través del Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, reunions científiques, recerques, estudis turístics, exposicions, inventari del patrimoni cultural seder, etc. es desenvolupa en conjunt amb els centres acadèmics encarregats de promoure aquestes activitats (Facultat d'Economia, a través de Turisme, Facultat de Geografia i Història, Institut Confuci de la Universitat de València), a les quals es van sumant propostes d'altres centres, departaments, instituts i grups d'investigació.

Països de la Ruta: Albània, Bulgària, Croàcia, Grècia, San Marino, Armènia, Azerbaidjan, Bangladesh, Xina, Corea del Nord, Corea del Sud, Egipte, Espanya, Geòrgia, Indonèsia, Iran, l'Iraq, Israel, Itàlia, Japó, Kazakhstan, Kirguizistan, Mongòlia, Pakistan, Rússia, Aràbia Saudita, Síria, Tajikistan, Turquia, Turkmenistan, Ucraïna i Uzbekistan.