Logo de la Universitat de València Logo València, Ruta de la Seda Logo del portal

La creació de l'Agència Valenciana del Turisme respon a la importància econòmica que el sector turístic representa a la Comunitat Valenciana i a la necessitat de que l’administració turística valenciana tinga un funcionament àgil, pròxim a les necessitats del sector turístic. Amb els diferents serveis i delegacions, conforma l’ens públic de la Generalitat al qual correspon el foment i l’ordenació de l’activitat turística i, en general, l’execució de la política turística de la Generalitat.

L’Agència Valenciana del Turisme, com a organització administrativa responsable de l’impuls i execució de la política en matèria de turisme de la Generalitat, té encomanada, com a objectiu final la millora de la competitivitat, la qualitat del producte, la innovació tecnològica, la formació i el rendiment del sector turístic valencià i,també, l’impuls, desplegament i millora de la reglamentació i ordenació d’este sector i qualsevol altre que siga determinat expressament pel Consell de la Generalitat.