Logo de la Universitat de València Logo València, Ruta de la Seda Logo del portal

La salvaguarda del llegat cultural de la Comunitat Valenciana és un objectiu prioritari de la Generalitat Valenciana. Per això, en virtut de la Llei 5/1999 de 9 d’abril, va crear l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, IVC+R, com una entitat pública sotmesa al dret privat configurada de conformitat amb allò que disposa el Govern Valencià.

La seua activitat es va iniciar l’any 2005, esdevenint des d’aleshores el primer organisme gestor en matèria de conservació i restauració de la Comunitat Valenciana. L’IVC+R, adscrit a la Conselleria competent en matèria de Cultura, mitjançant la Direcció General competent en matèria de Patrimoni Cultural. 

De conformitat amb el que es disposa pel decret 7/2012 de 19 d'octubre, des de l'1 de gener del present any 2013 l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R) passa a convertir-se en la Subdireció de Conservació, Restauració i Recerca IVC+R de CulturArts Generalitat.