University of Valencia logo Logo Valencia, Silk Road Logo del portal

Segons la RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat. Es deleguen en el vicerector d’Internacionalització i Cooperació les competències que s’atribueixen a la rectora en matèria de relacions internacionals, en particular, la proposta, l’elaboració i el seguiment de convenis amb universitats estrangeres, activitats de l’Institut Confuci i del Centre Rus UV, els programes internacionals d’intercanvi, convocatòries i resolució d’ajudes per a la promoció d’intercanvis acadèmics amb altres universitats estrangeres.

Igualment, es deleguen les competències de la rectora en materia de cooperació. Així mateix, es deleguen la convocatòria i la resolución d’ajudes, premis i beques en matèria d’internacionalització i de cooperació. També es delega la presidència de la Comissió del Programa de Solidaritat amb el Tercer Món de la Universitat de València Nau de Solidaritat 0,7.

 

Més informació:

Web Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

 

Adreça Tlf. Correu electrònic

Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació

Carlos Padilla Carmona

Palau de Cerveró

Plaça Cisneros, 4
46003 València

Tel: 9639 26261

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es