University of Valencia logo Logo Valencia, Silk Road Logo del portal

Com a principal organització internacional en el camp del turisme, la OMT promou el turisme com a motor de creixement econòmic, desenvolupament inclusiu i sostenibilitat ambiental, i ofereix lideratge i suport al sector per a ampliar coneixements i impulsar polítiques turístiques a tot el món.

La OMT encoratja l'aplicació del Codi Ètic Mundial per al Turisme, amb la finalitat de maximitzar la contribució socioeconòmica del turisme i minimitzar alhora els possibles impactes negatius que poguera tindre, i està compromesa amb la promoció del turisme com a instrument per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb la vista posada en la reducció de la pobresa i el foment del desenvolupament sostenible a tot el món.

La OMT genera coneixements sobre els mercats, promou polítiques i instruments per a un turisme competitiu i sostenible, fomenta l'educació i la formació en matèria de turisme, i treballa perquè el turisme siga una eina efectiva de desenvolupament a través de projectes d'assistència tècnica en més de 100 països del món. 

La OMT està integrada per 159 països, 6 Membres Associats i més de 500 Membres Afiliats que representen al sector privat, a institucions d'ensenyament, a associacions turístiques i a autoritats locals de turisme.

Més informació:

https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-organizacion-mundial-turismo

.