University of Valencia logo Logo Valencia, Silk Road Logo del portal

La Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament es crea vinculada al Patronat Sud-Nord per promoure activitats de cooperació i intercanvi amb institucions de països en desenvolupament i especialment adreçades al foment de la cooperació interuniversitària.

L´objectiu d´aquesta Càtedra és promoure projectes coordinats d´investigació, docència, informació i documentació en tots els àmbits acadèmics i afavorir la col·laboració entre els departaments de la Universitat i d´altres institucions, en particular de les regions dels estats àrabs i d´Amèrica llatina i el Carib.

De manera experimental, la Càtedra UNESCO començà a funcionar des del  curs 1993-94 i va quedar consolidada pel setembre de 1994 mitjançant la signatura d´un conveni entre la UNESCO i la Universitat de València.

Les activitats de la Càtedra es desenvolupen en els àmbits següents:

  • Creació de xarxes d´intercanvis universitaris
  • Promoció d´estades de curta durada de professors visitants
  • Promoció de l´elaboració i la difusió de materials didàctics sobre la situació de països en desenvolupament
  • Programes d´ajuda directa destinats a millorar les infraestructures de docència i investigació i a la formació d´especialistes

El director de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament és el President Executiu del Patronat Sud-Nord, designat per la Rectora de la Universitat de València. En l´actualitat el seu titular és el prof. D. José Miguel Soriano del Castillo.

Per a més informació sobre la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament, escriu-nos a catedra.unesco@uv.es, telefona´ns al 96.353.10.76 o segeix-nos a twitter al compte @CatedraUNESCOUV