University of Valencia logo Logo Valencia, Silk Road Logo del portal

La UNESCO és l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. La UNESCO tracta d'establir la pau mitjançant la cooperació internacional en matèria d'educació, ciència i cultura. Els programes de la UNESCO contribueixen a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible definits en el Programa 2030, aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 2015.

Amb aquest esperit, la UNESCO està elaborant instruments educatius per a ajudar cada persona a viure com un ciutadà del món. La UNESCO treballa per a garantir que tots els xiquets i adults tinguen accés a una educació de qualitat. La UNESCO reforça els vincles entre les nacions promovent el patrimoni cultural i la igualtat de totes les cultures. La UNESCO dóna suport a programes i polítiques científiques que són plataformes per al desenvolupament i la cooperació. La UNESCO defensa la llibertat d'expressió, un dret fonamental i una condició essencial per a la democràcia i el desenvolupament. Com a laboratori d'idees, la UNESCO ajuda els països a adoptar normes internacionals i gestiona programes que promouen la lliure circulació de les idees i l'intercanvi de coneixements.

La visió fundadora de la UNESCO va nàixer en resposta a una guerra mundial marcada per la violència racista i antisemita. Setanta anys després i moltes lluites d'alliberament després, el mandat de la UNESCO és més pertinent que mai. Els atacs a la diversitat cultural, les noves formes d'intolerància, el rebuig dels fets científics i les amenaces a la llibertat d'expressió posen en risc la pau i els drets humans. El deure de la UNESCO és reafirmar les missions humanistes de l'educació, la ciència i la cultura.

Més informació: https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco