Vaya al ContenidoÀrees del coneixement Academic
CATÀLEG DEL TRAGE ACADÈMIC
I ELS SEUS COLORS
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)
Salamanca 22 de mayo de 2010

Composició de representants
CAPÍTOL PRIMER
La representació
dels PDI funcionaris, PDI No Funcionaris
PAS, Estudiants

Les comissions i els seus representants
CAPÍTOL SISÈ DE LES COMISSIONS ASSESSORES
Article 113
1. La creació i la supressió de comissions
de caràcter permanent és competència del Consell de Govern.

Estatuts i Reglament de Règim Intern
CONSELL DE DIRECCIÓ
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
Teléfono: 96 386 41 20

Personal d'Administració i Serveis al claustre
PAS
Personal d'Administració i Serveis

- Representants per sexe -

PDI
Personal Docent i Investigador
Professorat contractat de caràcter temporal
ajudants, ajudants doctor i associats

- Representants per sexe -ESTUDIANTS
Estudiants de la UV


- Representants per sexe -

Actualitzada 28/11/2023

Diseño & Desarrollo  © VR&MO

Copyright © 2021-  www.uv.es/~rodrigum/index.html

Tots els drets reservats, este lloc web es troba actualitzat per l'àrea web de Driver  2022
La utilització d'estos continguts és universal, gratuïta i oberta, sempre que es tracte d'un ús educatiu i no comercial. Les accions, productes i utilitats derivades de la seua utilització no podran, en conseqüència, generar cap tipus de lucre. Així mateix, és obligada la referència a la font.

Copyright  2022   www.uv.es/~rodrigum/index.html   e-mail : rodrigum@uv.es - Tots els drets reservats, este lloc es troba actualitzat per l'àrea web  - Disseny & Desenrotllament per VR&MO ©


Regreso al contenido