Comissions Assessores - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Comissions Assessores

Capítol Sisè
De les comissions assessores
dels òrgans centrals de la Universitat

 

LES COMISSIONS ASSESSORES:


Article 113
1. La creació i la supressió de comissions de caràcter permanent és competència del Consell de Govern.

2. S’han de constituir amb caràcter permanent, si més no, les comissions següents:
a) Comissió d’Estatuts.
b) Comissió de Política Lingüística.
c) Comissió d’Investigació.
d) Comissió de Professorat.
e)
Comissió d’Avaluació de la Qualitat dels Serveis Universitaris.

3. L’aprovació i la modificació del reglament d’organització i funcionament de la Comissió d’Estatuts són competència del Claustre. L’aprovació i la modificació dels reglaments de la resta de comissions esmentades en l’apartat 2 són competència del Consell de Govern, tret de la composició, que ha de ser aprovada pel Claustre.

REGLAMENTDE RÈGIM INTERN DEL CLAUSTRE
CAPÍTOL QUART DE LES COMISSIONS
Article 31

1. El Claustre crearà les commissions que considere convenients d’acord amb
l’article 115 dels Estatuts.
A l’acte de creació determinarà la composició i forma d’elecció dels seus membres i les
normes de funcionament

Mesa del claustre
- Requisit, ser claustral
Consell de Govern -
Requisit, ser claustral - Link Segretaria General
Comissió d'Estatuts
- Requisit, ser claustral - Link Segretaria General
Junta Electoral -
Link Junta Electoral
Sindicatura de Greuges
Comissió de Profesorat
Comis. d'Avaluació
Comissió d'Investigació
Comissió de Política Lingüística
Comissións Informatives o Assessores de Licitaciones
Comissió de Reclamacions


https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/ca/claustre-universitari/reglament-regim-intern/reglament-1285873213920.html
https://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F1.pdf

 
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal