Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

>> Modelos de Instancia y Curriculum

 

CURS 2016 - 2017  

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. (DOGV 13-03-2017)

Presentació d'instàncies: Del 14 al 28 de març de 2017 (ambdós inclosos) Bàrems (tauler d'anuncis).


Convocatòria concurs urgent per a la contractació provisional, plaça 274a de professor/a associat/ada assistencial del Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. Àrea de Pediatria. (13/03/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contractació provisional, plaça 6108 de professor/a associat/ada assistencial del Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. Àrea de Ginecologia. (13/03/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1062b de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia. (28/02/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 274a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. (13/01/2017)


Convocatòria de concurs urgent per a la contratació provisional, plaçes 2926-9838b de professor associat de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (09/01/2017).


Convocatòria de concurs urgent per a la contractació de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitàris concertats amb la Universitat de València a l’empara del conveni de col.laboració subscrit entre la Universitat de Valènci i la Universitat CEU Cardenal Herrera. (14/12/2016)

Acord d'ampliació del termini per a resoldre els concursos per a  la provisió de les places de professorat associat assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València a l'empara dels convenis de col.laboració subscrits per la Universitat de València amb la Universitat Catòlica de València San Vicent Martir i amb la Universitat CEU Cardenal Herrera. (21/12/2016)

Publicació llistat d'admesos i exclosos, proposta de provisió y puntuacions obtingudes per a cadascuna dels seguents plaçes:

3022
(11/01/2017)
3019
(29/12/2016)
   

Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 2553. Área de Història de la Ciència. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (01/12/2016)


Convocatòria de concurs urgent per a la contractació de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitàris concertats amb la Universitat de València a l’empara del conveni de col.laboració subscrit entre la Universitat de Valènci i la Universitat CEU Cardenal Herrera. (07/11/2016) Correcció d'errades plaça 3041. Adscripció a l'Hospital Dr. Moliner (09/11/2016)

Publicació llistat d'admesos i exclosos, proposta de provisió y puntuacions obtingudes per a cadascuna dels seguents plaçes:

3013
(01/12/2016)
3001
(01/12/2016)
3003-3004
(01/12/2016)
3011
(01/12/2016)
3002
(29/11/2016)
Correcció d'errades (9/12/2016)
3005
(29/11/2016)
3006
(29/11/2016)
3007
(29/11/2016)
3008
(29/11/2016)
3009
(29/11/2016)
3010
(29/11/2016)
3012
(29/11/2016)
3014
(29/11/2016)
3015 - 3016
(29/11/2016)
3017 - 3029
(29/11/2016)
3018 - 3019
(29/11/2016)
3020
(29/11/2016)
3021
(29/11/2016)
3022
(29/11/2016)
3023
(29/11/2016)

3024
(29/11/2016)

3026-3027
(22/11/2016)
Correcció d'errades (23/11/2016)
Correcció d'errades (01/12/2016)
3025
(22/11/2016)
Correcció d'errades (01/12/2016)
3028
(22/11/2016)
3030
(22/11/2016)
3031
(22/11/2016)
3032
(22/11/2016)
3033
(22/11/2016)
3034
(22/11/2016)
3035
(22/11/2016)
3036
(18/11/2016)
3037
(18/11/2016)

Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 1211. Área de Història de la Ciència. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (18/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 165. Área de Anatomia i Embriologia Humana. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (17/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 4985. Área de Biblioteconomia i Documentació. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (15/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 5324. Área de Fisiologia. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (09/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 5810. Área d'Anatomia i Embriologia. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (07/11/2016)


Convocatòria de concurs urgent plaça 9689 per a la contractació provisional de professorat associat Departament de Anatomia i Embriologia Humana (21/10/2016)

CONCURS 20 - DOGV 07/03/2017


CONCURS 18- DOGV 31/01/2017


CONCURS 17- DOGV 09/01/2017


CONCURS 14- DOGV 22/12/2016


CONCURS 13- DOGV 09/12/2016


CONCURS 11- DOCV 28/11/2016


CONCURS 9 - DOCV 27/10/2016


CONCURS 8 - DOCV 11/10/2016


CONCURS 7 - DOCV 03/10/2016


CONCURS 6 - DOCV 20/09/2016


CONCURS 5 - DOCV 03/08/2016


CONCURS 4 - DOCV 03/08/2016
Correcció d'errada plaça 9712. DOCV 08-09-2016


CONCURS 3 - DOCV 22/07/2016


CONCURS 2 - DOCV 04/07/2016


CONCURS 1 - DOCV 29/06/2016

 

>> CURS 2015 - 2016


CONCURS Nº 20

Resolució de data 27 de febrer de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOGV 7994 / 07.03.2017

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de març de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 6020

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.

 

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 18

Resolució de data 25 de gener de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOGV 7969 / 31.01.2017

Presentació d'instàncies: Del 1 al 14 de febrer de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 
C.S. Mislata  

Plaça/es: 1366

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial  Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

C.S. Salvador Pau  

Plaça/es: 1397

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial  Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1406

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial  Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Al·lèrgia". Localització: Servei d’Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 17

Resolució de data 30 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOGV 7953 / 9.01.2017

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de gener de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 2926 - 9838b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 2

Perfil: "Pràcticum I de Pacients Infantils". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 15 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOGV 7942 / 22.12.2016

Presentació d'instàncies: Del 23 de desembre de 2016 al 9 de gener de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 285 Patologia

 

Área: 443 Histologia (Àrea: pròpia: 661 Patologia)

 

Plaça/es: 7305 - 7601

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 2

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 30 de gener al 31 de juliol de 2017. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 2 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOGV 7933 / 9.12.2016

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de desembre de 2016 (ambdós inclosos)

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

 

Área: 460 Història de la Ciència

 

Plaça/es: 9383

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 30 de gener al 31 de juliol de 2017. Per a impartir docència als graus en "Nutrició Humana i Dietètica" i "Ciència i Tecnologia dels Aliments" de la Facultat de Farmàcia. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 22 de novembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOCV 7926 / 28.11.2016

Presentació d'instàncies: Del 29 de novembre al 14 de desembre de 2016 (ambdós inclosos)

Departament 265 Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

 
Área: 613 Medicina Legal i Forense

 

Plaça/es: 9069

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 25 d'octubre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7905 / 27.10.2016

Presentació d'instàncies: Del 28 d'octubre al 11 de novembre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 
Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

 

Plaça/es: 9689

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Per a impartir docència a Ontinyent. Horari de vesprada.

 

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 5079

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Plaça/es: 5391

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 3 d'octubre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOCV 7894/ 11.10.2016

Presentació d'instàncies: Del 13 al 26 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina

 

C.S. Godella  

Plaça/es: 1413

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Patologia General-Atenció Primària". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia y Ginecologia

 

Área: 670 Pediatria

 
Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1605

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 27 de setembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7886 / 03.10.2016

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 131 Estomatologia

 
Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 9424

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Odontopediatria". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 15 de setembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7877 / 20.09.2016

Presentació d'instàncies: Del 21 de setembre a l'1 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 
Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

 

Plaça/es: 5409

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Per substituir professorat alliberat sindical. Perfil: "Anatomia Humana. Pràctica en dissecció de cadàvers". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Fisioteràpia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2016 fins a 29 de gener de 2017. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 28 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOCV 7843 / 03.08.2016

Presentació d'instàncies: Del 1 al 12 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

 

Área: 645 Obstetrícia i Ginecologia

 

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 6109

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1533 - 1534 - 2359 - 2797

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

 Resolució de data 28 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7843 / 03.08.2016

Presentació d'instàncies: Del 1 al 12 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)

Correcció d'errada plaça 9712. DOCV 08-09-2016 (S'amplia el términi de presentació d'instàncies, plaça 9712, del 9 al 20 de setembre de 2016 ambdós inclosos.)

 

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 2467

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesi Dental II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

 

Área: 40 Biblioteconomia i Documentació

 

Plaça/es: 9435

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Informació i Documentació Mèdica i Científica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació. Coneixement d'anglès a nivell B2. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Área: 460 Història de la Ciència

 

Plaça/es: 9712 (S'amplia el términi de presentació d'instàncies, plaça 9712, del 9 al 20 de setembre de 2016 ambdós inclosos.)

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Història de les Ciències de la Salut". Per a impartir docència en l'especialitat de "Medicina", "Farmàcia", "Nutrició Humana i Dietètica" del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisit específic: Professor/a d'Educació Secundària o Professor tècnic/Professora tècnica de formació professional. Coneixement d'anglès a nivell B2. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada

 

Departament 260 Medicina

 

Área: 183 Dermatologia

 

Plaça/es: 1331a-1331b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Área: 610 Medicina

 

Plaça/es: 1353

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Pràctiques en Simulació Clínica Avançada en l'àrea de Medicina". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Departament 285 Patologia

 

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

 

Plaça/es: 1581

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 1588

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Área: 50 Biologia Cel.lular (Àrea pròpia: 661 Patologia)

 

Plaça/es: 1935

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Biologia o Química o Bioquímica i Ciències Biomèdiques o Farmàcia o Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 3

Resolució de data 15 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOCV 7834 / 22.07.2016

Presentació d'instàncies: Del 23 de juliol al 3 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 9381b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Mecanismes bàsics de regulació i control" del màster d'Enginyeria Biomèdica. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9958

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 23 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOCV 7820 / 04.07.2016

Presentació d'instàncies: Del 5 al 15 de juliol de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia
 

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 224a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Plàstica i Reparadora". Localització: Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 204b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Maxil·lofacial". Localització: Servei d'Estomatologia i Cirurgia Maxil·lofacial. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial . Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

 

Plaça/es: 206c - 223b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu . Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 223c

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Vascular". Localització: Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular. Requisit específic: Facultatiu especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular . Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 279

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

 

Plaça/es: 206b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Maxil·lofacial". Localització: Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 212b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Plàstica i Reparadora". Localització: Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Altres indicacions: Horari de matí.

 

Departament: 260 Medicina

 

Àrea: 183 Dermatologia

 

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 1346a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1346c

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 2501

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

 

Plaça/es: 1346d

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

 

Plaça/es: 1346b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 1420

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Dermatologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Àrea: 610 Medicina

 

C.S. Trinitat

 

Plaça/es: 1416-4064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Atenció Primària - Patologia General". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 1347f

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Oncologia". Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 1838

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Digestiu". Localització: Servei de Digestiu. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1347h

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Reumatologia". Localització: Servei de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

 

Plaça/es: 1347g

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Reumatologia". Localització: Servei de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

 

Plaça/es: 1347i

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Endocrinologia". Localització: Servei d'Endocrinologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 1402

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neumologia". Localització: Servei de Neumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Àrea: 745 Psiquiatria

 

C.S.M. Trinitat

 

Plaça/es: 1704

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 22 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV  7817/29.06.2016

Presentació d'instàncies: Del 30 de juny a l'11 de juliol de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 

Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana
 

Plaça/es: 167

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Plaça/es: 175

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia
 

Plaça/es: 5981

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia
 

Plaça/es: 6484

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Departament 225 Història de la Ciència i la Documentació

 

Área: 460 Història de la Ciència
 

Plaça/es: 1209

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Inici de la pàgina
CURS 2015 - 2016


CONCURSO Nº 21

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2015, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2015-2016.

DOCV  7691/05.01.2016 (error annexo, ver correcciones)

Corrección de errores (plaza 193d). DOCV  7694/11.01.2016

Correcció d'errades (places 193e, 1347e, 1832b, 1993a, 1993b). DOCV 7696/13.01.2016

Finalizado el plazo de presentación de instancias

Departamento 290 Pediatría, Obstetricia y Ginecología CONCURSO 21

Área: 670 Pediatría
 - 16/06/2016 Nueva propuesta de provisión
Hospital Clínico Universitario.
Plaza/s: 1993a - 1993b
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 2
Localización: Servicio de Pediatría
 
Departamento 290 Pediatría, Obstetricia y Ginecología  

Área: 670 Pediatría
 
Hospital Clínico Universitario.
Plaza/s: 1993a - 1993b
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 2
Localización: Servicio de Pediatría

-


CONCURSO Nº 20

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2015, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2015-2016.

DOCV  7677/14.12.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

Departamento 260 Medicina

 
 
Área: 610 Medicina
 

Hospital Universitario "Doctor Peset"
Plaza/s: 1434 - 5710
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 2
Perfil: "Nefrología". Localización: Servicio de Nefrología. Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana

-


CONCURSO Nº 9

Resolució de data 27 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016.
DOCV 7582/30.07.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

 

Departamento: 40 Cirugía

 

Área: 646 Oftalmología

Hospital General Universitario.

Plaza/s: 238
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 1
Localización: Servicio de Oftalmología. Requisito específico: Actividad profesional como Facultativo especialista en Oftalmología. Otras indicaciones: Horario de mañana.

-


CONCURSO Nº 8

Resolució de data 24 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2015-2016.
DOCV 7582/30.07.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

Plaça/es: 4029a
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació 3 + 3 hores Nº de places: 1
Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Neurologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.


  

 

-


CONCURS Nº 3

Resolució de data 25 de juny de 2015, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016
DOCV 7571/15.07.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

 

Departamento: 40 Cirugía

 
 

Área: 646 Oftalmología

 
Hospital Clínico Universitario
Plaza/s: 6457
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. N° de plazas: 1
Localización: Servicio de Oftalmología. Requisito específico: Facultativo especialista en Oftalmología. Otras indicaciones: Horario de mañana.
Hospital Universitario "Doctor Peset"
Plaza/s: 271
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. N° de plazas: 1
Localización: Servicio de Oftalmología. Requisito específico: Facultativo especialista en Oftalmología. Otras indicaciones: Horario de mañana.

Inici de la pàgina

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies