Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia Feminista Logo del portal

Informe Bretxes de Gènere a la Comunitat Valenciana: mercat laboral i treball reproductiu de cures 2007-2020

  • 22 de febrer de 2022
Dona treballant

22F Dia Europeu per la Igualtat Salarial.

La Càtedra d’Economia Feminista ha elaborat la segona entrega de l’Informe Bretxes de Gènere a la Comunitat Valenciana: mercat laboral i treball reproductiu de cures 2007-2020.

En aquest informe, les autores Alba Catalán y Carmen Castro mostren que el desigual repartiment de responsabilitats, funcions i tasques productives i reproductives, genera desigualtats i bretxes de gènere en diferents àmbits.

Les bretxes que s’observen en el mercat laboral tenen la seua contrapartida en el desigual repartiment del treball reproductiu de cures,  són les dues cares de la mateixa moneda.

L’objectiu d’aquest informe és mostrar alguns dels aspectes més significatius que es donen a la Comunitat Valenciana (CV), quantificar les bretxes de gènere, analitzar, en la mesura que resulte possible, la seua evolució al llarg del període examinat, i oferir explicacions des de la perspectiva de l’economia feminista.

L’informe s’estructura en tres grans apartats. En el primer es reflexen les diferents pautes de participació i presència en el mercat laboral de dones i homes a la Comunitat Valenciana per al període 2007-2020, així com un balanç de la situació en el mercat laboral més recent que abraça l’impacte de la crisi de la COVID-19 (2019T1-2021T2). En el segon apartat es centra en la bretxa salarial per qüestió de gènere amb les últimes dades publicades al juliol de 2021, que fan referència a 2019, s’hi mostren factors i condicionants, com la segregació ocupacional, que influeixen en aquesta bretxa. Finalment, el tercer apartat aborda la presència i persistència de la bretxa de cures, agreujada també durant la crisi sanitària.