Centre idiomes UVUniversitat de València Logo del portal

La llengua àrab com a punt de trobada

  • 30 de maig de 2023
Image de la noticia

Activitat complementària de 25 de maig de 2023

Per primera vegada al Centre d’Idiomes UV, en relació amb els cursos d’àrab per als nostres estudiants, s’ha presentat l’oportunitat de submergir-se en els aspectes particulars que caracteritzen la cultura àrab. Una activitat complementària que té com a objecte entendre que estudiar un idioma també significa entendre el context en què s’aplica.

L'àrab es una de les llengües més antigues i àmpliament parlades al món. És l’idioma oficial a més de 20 països i és la llengua materna de més de 400 milions de persones a tot el món. L’àrab també ha influït moltes altres llengües al llarg de la història i ha contribuït significativament al patrimoni cultural mundial.

No obstant això, també és cert que la llengua i la cultura àrab han estat objecte de controvèrsia en alguns llocs a causa de prejudicis i malentesos. Per això, aquesta activitat s’ha presentat en forma de taula rodona que ha servit com a punt d’intercanvi de mirades diferents sobre el que constitueix la cultura àrab, reflectida des del llenguatge i viscuda des dels valors, les tradicions i els costums.

És important recordar que cap cultura no és homogènia i que cada societat té les seues pròpies dinàmiques i valors únics. En aquest sentit, s’ha dedicat el temps per parlar de la diversitat, així com la rica història i la contribució de la llengua i la cultura àrab al món al llarg dels temps.

L’objectiu de la trobada ha estat fomentar el coneixement dels alumnes del centre sobre el que representa la cultura de l’idioma que estudien, gràcies als convidats de la Fundación CEPAIM, organització a què pertany el nostre professor Mahbub Brahim, i la missió de la qual és la inclusió de les persones migrants i el diàleg intercultural.

El començament de l’activitat es va veure iniciat per una tasca col·lectiva que ha estat pensar en les paraules que, segons els convidats, representen millor el significat de la paraula “ârab”. Destinació, origen, arrel (الوجهة ، الأصل ، الجذر), van ser algunes de les propostes. Durant la xerrada es van tocar aspectes específics de la cultura en un diàleg compartit entre tots i totes. Valors com la tolerància, el respecte mutu i la identitat de la cultura àrab van formar part del centre de la discussió.

En resum, entre tots i totes, es va construir un imaginari col·lectiu sobre la temàtica plantejada proporcionant espais d’expressió i reflexió col·lectiva, fomentant el diàleg entre cultures. Des del Centre d’Idiomes UV estem compromesos amb un esperit d’obertura, enteniment  i respecte cap a totes les llengües i cultures que complementen la docència dels idiomes que poblen el nostre món.