Centre idiomes UVLogo de la Universitat de València Logo del portal

PACLE CertAcles

CertAcles és el model d'acreditació d'exàmens de domini desenvolupat per l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), que reuneix més de 60 centres d'ensenyament de llengües en àmbit universitari. 

Aquests certificats tenen validesa amb caràcter general dins de la Universitat de València segons l'acord 156/2018, de 10 de juliol, aprovat en el Consell de Govern. Els candidats i candidates que superen la prova podran acreditar la seua competència lingüística de cara a les titulacions de Grau, Postgrau, Màster o programes de mobilitat; mentre que el personal de la universitat podrà acreditar els seus coneixements d'idiomes per a promocions internes o oposicions dins de la universitat.

A més, els certificats PACLE Certacles són acceptats per la Generalitat Valenciana com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres segons el Decret 61/2013 de 17 maig de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Els certificats estan reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord aconseguit el 8 de setembre de 2011 per la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE).

Pots consultar el reconeixement de les proves CertAcles ací.