Centre idiomes UVUniversitat de València Logo del portal

Traducció i Interpretació

Traduccions i revisions

Traducció de tota mena de textos i documents.

El servei està disponible per a un gran nombre de formats d'origen editables (formats de processadors de text, fulls de càlcul i fitxers en general de suites ofimàtiques, documents de composició editorial de pàgines, documents web i documents d'aplicacions), així com per a documents no editables (documents escanejats o fitxers d'imatge, etc.).

Treballem amb documents per a tots els fins: documents acadèmics, legals, tècnics, de divulgació, administratius, etc.

Pel que fa al servei de revisió de traduccions, es tracta d'un servei addicional. Com a norma, tots els documents passen per una revisió i control de qualitat per part del traductor mateix. Per a aquells casos en què la qualitat és de gran importància, és possible afegir la revisió del document final per part d'un segon traductor. Aquest servei també està disponible per a la revisió de documents ja traduïts (traducció pròpia del client o feta per un tercer).

 

 

Correcció de textos

Revisió i correcció de texts en llengua original. Correcció ortogràfica, gramatical, adequació lèxica i estil.​

 

 

 

 

 

Traduccions jurades

Tramitació (traducció i/o revisió i timbrat) de traduccions jurades per als fins pertinents. Gestionem el lliurament dels originals o dels documents traduïts al traductor corresponent de la xarxa de traductors jurats per a la revisió, així com la recollida dels documents finals, llestos per a la presentació a l'entitat corresponent.

 

 

 

Assessorament lingüístic: ponències i conferències

Servei adreçat a les persones que necessiten preparar una presentació oral en públic (discurs, ponència, seminari, taller, etc.) en una llengua estrangera: professors, investigadors, professionals d'empreses. El Centre d'Idiomes proporciona assessorament lingüístic professional: correcció/revisió prèvia del document (o traducció, si escau), gravació d'un arxiu d'àudio per part d'un lingüista nadiu en la llengua meta, assessorament i ajuda en la pronúncia-prosòdia i correcció d'errors.

 

 

Interpretació

Aquest servei es troba actualment en planificació. Qualsevol consulta al respecte, adreçar-se per correu electrònic al nostre departament.

 

 

 

 

CONSULTES i PRESSUPOSTOS

Correu electrònic de contacte: traducdi@uv.es