Logo de la Universitat de València Logo Centre d'Idiomes UV Logo del portal

Taula d'equivalències de certificació

Validesa de les proves d'idiomes estrangers

Les Proves d'Acreditació del Coneixement de Llengües Estrangeres de la Universitat de València (PACLE) tenen validesa amb caràcter general dins de la Universitat de València sobre la base del que s'estableix en l'acord de Consell de Govern ACGUV 156/2018, ratificat el 23/07/2021 en ACUV 224/2021, que determina la validesa de les certificacions d'idiomes estrangers a la Universitat de València i inclou una taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2.

Els candidats i candidates que aproven les proves PACLE d'anglés, francés i alemany podran acreditar la seua competència lingüística dins de la Universitat de València per a:

  • Programes de mobilitat (Erasmus o Mobilitat internacional)
  • Titulació de Grau, postgrau o Màster
  • Promoció interna de la Universitat de València
  • Oposicions de la Universitat de València

Si ja has acreditat o penses acreditar el teu nivell de llengua i vols saber la validesa que té una prova determinada dins de la Universitat de València, pots consultar la taula d'equivalències annexa a l'acord 156/2018, del 10 de juliol: 

A més, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i per tant la Generalitat Valenciana, amb el Decret 61/2013 del 17 maig, art. 2.2 reconeix com a acreditatius de la capacitació lingüística els certificats dels centres de llengües universitaris que segueixen el model d'acreditació de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES).


El Centre d’*Idiomes valguda les proves d'anglés amb el model CertAcles, així que totes les persones que superen la prova d'acreditació dels nivells B1, B2 i C1 dels exàmens PACLE Certacles d'anglés podran certificar la competència lingüística per a la baremació de les oposicions.

Validesa de les proves de valencià
Per a acreditar el nivell de valencià, pots consultar l'acord 66/2018, de 24 d'abril de 2018 que estableix la validesa els certificats del coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats.

​​​​​​