Centre idiomes UVUniversitat de València Logo del portal

RESULTATS PACLE JUNY

ANGLÉS B1

ANGLÉS B2

ANGLÉS C1

 

El Centre d’Idiomes elabora i és centre examinador de les proves PACLE CertAcles.

És possible consultar el llistat dels centres acreditats CertAcles i el reconeixement de les proves.

 

Llengües i nivells acreditats

ANGLÉS: B1, B2, C1

ESPANYOL: B2

 

Descripció de les proves

Guies del candidat, proves d'exemple i fulles de solucions