Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

NOVETATS

 
 

El Servei de Llengües i Política Lingüística ofereix ajudes per a fer cursos i proves d'acreditació de valencià, anglès i altres idiomes no oficials, de qualsevol nivell.

Curs 2023/2024


Qui les pot demanar?

Es requereix ser PDI, PTGAS o PI de la Universitat de València.

Quin període cobreixen?

Cursos i proves realitzats entre l'1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Quan es poden demanar?

Entre l'1 de febrer i el 31 d'octubre de 2024. OBERT

Quina quantitat se subvenciona?

650 € entre cursos i proves.

Quan es resolen?

En el tauler de la Universitat es publicaran dues resolucions d'adjudicacions.

  • Sol·licituds entre febrer i juny: resolució al juliol
  • Sol·licituds entre juliol i octubre: resolució al novembre

Informació i sol·licitud cursos

Quins cursos es poden fer?

Seran subvencionables els cursos de valencià, anglès i altres llengües no oficials organitzats pel Centre d’Idiomes i l’Institut Confuci de la Universitat de València, les escoles oficials d’idiomes, el Centre Carles Salvador, el Centre G. Leopardi, el Centre Alemany i l’Institut Francès.

Seran subvencionables els cursos de valencià i anglès als campus que ofereix el Centre d’Idiomes amb unes condicions especials: 321€ (preu final) i possibilitat de pagar en tres terminis.

Com es poden demanar?

La persona interessada ha de formalitzar la matrícula al curs elegit dins del termini establert a l’efecte per cada centre i assistir-hi regularment. Una vegada acabat el curs, haurà d’emplenar aquesta sol·licitud i adjuntar una còpia del rebut de pagament de matrícula i del certificat de superació del curs. Si el curs és del Centre d’Idiomes de la UV, no caldrà aportar aquesta documentació, ja que el Centre farà arribar al Servei de Llengües la llista de l'alumnat que haja assistit a un mínim del 80% de les classes.

Quina quantitat se subvenciona?

El Servei retornarà a cada persona sol·licitant un percentatge del cost total del curs, segons les indicacions següents:

  • Cursos de valencià, anglès i altres llengües no oficials al Centre d’Idiomes de la UV, cursos de valencià i anglès a les escoles oficials d’idiomes, cursos de valencià al Centre Carles Salvador i cursos de xinès a l'Institut Confuci: 100%
  • Cursos d’altres llengües no oficials a les escoles oficials d’idiomes, al Centre G. Leopardi, el Centre Alemany i l'Institut Francès: 50%

No se subvencionen les taxes d'obertura d'expedient, de primera matrícula i de drets d'inscripció o similars, si n'hi ha, excepte en els cursos de valencià i anglès al lloc de treball del Centre d'Idiomes.

Informació i sol·licitud proves

Quins certificats se subvencionen?

Seran subvencionables les proves de valencià de la CIEACOVA; les proves CELI d’italià i CAPLE de portuguès organitzades per la UV; les proves de valencià de la JQCV, les proves del Centre d’Idiomes de la UV, les proves d'acreditació de les escoles oficials d’idiomes, les proves DELF-DALF de l’Institut Francès, les proves Goethe-Institut del Centre Alemany i les proves CELI del Centro G. Leopardi. Per a poder rebre l’ajuda s’ha de demostrar haver realitzat i haver superat la prova d’acreditació entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Com es poden demanar?

La persona interessada ha de formalitzar pel seu compte la matrícula de la prova i fer l’examen corresponent. Una vegada superada la prova, haurà d’emplenar la sol·licitud i justificar-ne la superació segons les instruccions següents:

  • Les persones acreditades en proves de la UV hauran d’emplenar el formulari i no caldrà que aporten cap documentació acreditativa.
  • Les persones acreditades en proves al Centre d'Idiomes de la UV i en proves externes a la UV hauran d’emplenar el formulari i adjuntar-hi el rebut del pagament i el certificat de superació escanejats.

Quina quantitat se subvenciona?

El Servei retornarà a cada persona sol·licitant un percentatge del cost total de la prova, segons les indicacions següents:

  • Les proves d’acreditació de valencià de la CIEACOVA i de la JQCV, les proves d’acreditació de valencià i anglès de les escoles oficials d’idiomes, les proves PACLE d’acreditació del Centre d’Idiomes de la UV: 100%
  • Proves d’acreditació CELI i CAPLE organitzades per la UV, proves de la resta de llengües no oficials a les escoles oficials d’idiomes, altres proves d'anglès fetes al Centre d’Idiomes i les proves DELF-DALF de l'Institut Francès, les proves Goethe-Institut del Centre Alemany i les proves CELI del Centre G. Leopardi: 50%

​No se subvencionarà més d’una acreditació de la mateixa llengua i el mateix nivell.

Més informació:

Resolució de l'oferta formativa 2023/2024.