UVcultureCultural HeritageUniversity of Valencia Logo del portal

Donacions

La Universitat de València, en la seua condició d'institució pública, pot acceptar donacions d'obres i objectes artístics.

La donació d'aquests objectes es regirà pel següent protocol:

1. La persona donant oferirà a la Universitat de València una proposta concreta de donació. Es recollirà mitjançant un senzill formulari aquell objecte, obra o conjunt d'objectes i obres, que s'ofereixen en la donació. Tots els objectes hauran d'estar identificats individualment amb claredat.

2. La comissió de donacions estudiarà i informarà sobre la idoneïtat per a la institució de l'oferta rebuda. Si la proposta de donació és informada favorablement, passarà a ser ratificada pel Vicerectorat de Cultura.

3. Una vegada ratificada, es realitzarà una taxació objectiva dels objectes donats, si escau, amb la finalitat d'acreditar el valor econòmic d'aquestes obres a nivell fiscal.

4. Finalment, s'instrumentarà documentalment la donació, que donarà lloc a la recepció de les obres per part de la Universitat, on seran custodiades, conservades, i en el seu cas exhibides, convenientment.

Per a més informació poden contactar amb l'àrea de patrimoni cultural de la Universitat de València per telèfon 963.983.464 / 963.864.196 o per mail: patrimoni.cultural@uv.es