UVcultureCultural HeritageUniversity of Valencia Logo del portal

Préstecs

La Universitat de València té, entre els seus fons, importants obres artístiques i objectes de valor, susceptibles de ser sol·licitats en préstec per a exposicions temporals.

La institució o museu interessat haurà de sol·licitar el préstec d'una o diverses obres, mitjançant instància general remesa al Registre General de la Universitat de València.

En aquesta petició, haurà de constar el títol de l'exposició, les dates d'inauguració i clausura, lloc de celebració, institució encarregada de la mateixa i dades de l'obra o conjunt d'obres sol·licitades.

Així mateix, s'hauran d'incloure en aquesta instància, les condicions ambientals de la sala on s'exhibirà l'obra sol·licitada (facility report), i una explicació reduïda del projecte expositiu.

Una vegada rebuda la instància, la Universitat de València valorarà si escau o no el préstec.

En cas de ser aprovat, la institució o museu sol·licitant haurà d'acceptar mitjançant signatura autoritzada, remesa per correu electrònic a l'adreça patrimoni.cultural@uv.es, les condicions de préstec de la Universitat de València.

La petició de préstec haurà de ser presentada amb una antelació, en relació a la data prevista d'exposició, de 3 mesos per a préstecs nacionals i 6 mesos per a préstecs internacionals.