Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

L'emergència de bacteris multiresistents a antibiòtics és un dels principals problemes de salut pública. L'Organització Mundial de la Salut ha elaborat una llista de bacteris patògens multiresistents, entre les es troben patògens nosocomials de prioritat crítica que poden provocar infeccions greus i sovint letals, com és el cas de Klebsiella pneumoniae.
Acrònim

PHAGTHERKpn

Descripció

Títol: Bacteriòfags com a eina biomèdica contra Klebsiella pneumoniae

Grups d'investigació: Virologia Ambiental i Biomèdica

L'emergència de bacteris multiresistents a antibiòtics és un dels principals problemes de salut pública. L'Organització Mundial de la Salut ha elaborat una llista de bacteris patògens multiresistents, entre les es troben patògens nosocomials de prioritat crítica que poden provocar infeccions greus i sovint letals, com és el cas de Klebsiella pneumoniae. La necessitat urgent de buscar tractaments alternatius ha posat en el punt de mira a la teràpia fàgica, basada en l'ús de bacteriòfags (fags), virus que infecten exclusivament bacteris de manera específica. K. pneumoniae presenta una càpsula exopolisacarídica que la fa resistent a factors externs, incloent antibiòtics i depredadors naturals com els fags. No obstant això, alguns fags han evolucionat adaptant-se als diferents tipus capsulars. Aquest projecte té com a objectiu obtindre un còctel de fags d'ampli espectre contra K. pneumoniae multiresistent, fent atenció especial a clons de K. pneumoniae productors de carbapenemases. Per a això, s'aïllaran i caracteritzar fags de K. pneumoniae a partir de mostres ambientals de la Comunitat Valenciana. Aquells fags que presenten ampli espectre d'infecció i amb propietats biològiques interessants, seran utilitzats per a crear un còctel de fags òptim, que serà validat in vivo tant en biofilms bacterians com en l'espècie model Galleria mellonella. Finalment, aquest projecte estudiarà l'emergència de resistència als fags, i determinarà a nivell molecular els mecanismes implicats. Aquest estudi sense precedents pretén abastar un ampli espectre d'acció que cobrisca la majoria de tipus capsulars de Klebsiella sp., la qual cosa permetrà el seu ús sense necessitat de determinar el tipus capsular prèviament. Aquest projecte, d'alt impacte internacional i amb un elevat potencial de transferència, és un pas més en la lluita contra bacteris multiresistents.

Generalitat Valenciana

Investigadors principals:
  • Domingo Calap, Pilar
  • PI-Invest Cont Ramon y Cajal
Veure fitxa
Data d'inici
2021 Gener
Data de finalització
2023 Desembre
Entitat finançadores:

Generalitat Valenciana (SEJIGENT)

Entitats col·laboradores:

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, Universitat de Valencia-CSIC