Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

Referència del grup: GIUV2020-485

El Laboratori de Virologia Ambiental i Biomèdica es troba en l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio, UV-CSIC). La investigació del laboratori EnBiVir se centra en l'aïllament i la detecció de virus en la naturalesa amb aplicacions biomèdiques. La virologia ambiental, l'emergència viral, l'evolució del virus i la cerca de nous bacteriòfags en el context biomèdic són les línies d'investigació principals de EnBiVir. Els bacteriòfags són ubics en l'ambient i presenten una diversitat enorme, sent una font quasi inesgotable per al desenvolupament de noves teràpies contra bacteris patògens, sent de gran prioritat a causa de l'aparició de bacteris resistents a múltiples fàrmacs. D'altra banda, el laboratori està interessat en l'epidemiologia ambiental, principalment en la detecció del SARS-CoV-2 en aigües residuals i altres ambients naturals, com a eina per al monitoratge de les poblacions i detecció precoç en la vigilància de la COVID-19. A més, el grup està interessat en la investigació traslacional, col·laborant a través de contractes de transferència amb empreses nacionals amb finalitats biomèdics i biotecnològics.

Paraules clau: Virologia ambiental, emergència viral, evolució del virus, descobriment de bacteriòfags i aplicacions biomèdiques.

Epidemiologia viral-ambiental

Monitoratge d'ambients naturals i antropogènics per a la vigilància de malalties, especialment brots virals.

Viral Environmental Epidemiology

Aplicacions biomèdiques de bacteriòfags

Desenvolupament de bacteriòfags com a eines biomèdiques alternatives en la lluita contra bacteris multiresistents, incloent el seu ús en diagnòstic, prevenció i teràpia. Aïllament i caracterització de nous bacteriòfags, evolució dirigida per a la seua optimització, emergència de resistències i nanotecnologia.

Biomedical applications of phages