Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

Viral Biology group

El nostre grup d'investigació estudia la interacció dels virus de ARN amb el seu hoste. Els virus de ARN són els responsables de moltes infeccions importants, causant una enorme morbiditat i mortalitat i incloent a un gran nombre de patògens emergents. Estudiant la interacció patogen-hoste pretenem entendre millor els aspectes bàsics dels virus biològics i identificar nous mètodes per al control de les infeccions víriques. Així mateix, pretenem traure el màxim rendiment de la simplicitat i la capacitat evolutiva dels virus de ARN per a idear nous mètodes en l'estudi dels processos cel·lulars bàsics.

Virus de ARN i factors de les cèl·lules hostes

Els virus de ARN, ja que tenen una molt limitada capacitat per a codificar les seues pròpies proteïnes, depenen de la maquinària cel·lular per a duu a terme moltes funcions vitals de replicació. Estem investigant quins components de les cèl·lules utilitzen els virus de ARN humans, abastant des dels virus respiratoris sincitials fins als virus que pertanyen a la família piconarviridae. El nostre objectiu és entendre millor els aspectes fonamentals del procés de replicació vírica i trobar dianes per a la teràpia antiviral. Igualment, esperem aprendre com treballen les cèl·lules en tot aquest procés. Actualment, el focus de la nostra investigació es troba en la interacció d'aquests virus amb les xaperones cel·lulars, que són els components clau de la maquinària cel·lular per a supervisar els moviments de plegament i l'assemblatge de les proteïnes.

L'ús del poder evolutiu dels virus de ARN a través de l'evolució experimental

Els virus de ARN tenen la capacitat d'evolució més ràpida de la naturalesa. Això resulta ser un gran problema per a la creació de teràpies antivirals i vacunes. No obstant això, aquesta propietat també es pot utilitzar com una valuosa eina d'investigació, ja que ens permet estudiar la biologia del virus així com la de l'hoste. Actualment, estem creant nous mètodes per a utilitzar l'evolució experimental en virus, i d'aquesta manera, poder entendre la biologia viral, aplicar-ho en el disseny de proteïnes víriques i estudiar la interacció hoste-patogen.

Segueix-nos: Twitter Viral Biology