UVculturaPatrimoni CulturalUniversitat de València Logo del portal

Préstecs

La Universitat de València té, entre els seus fons, importants obres artístiques i objectes de valor, susceptibles de ser sol·licitats en préstec per a exposicions temporals.

Per a això, la institució o museu interessat haurà de sol·licitar el préstec d'obra mitjançant petició en el registre electrònic de la Universitat de València.

En aquesta petició, haurà de constar el títol, dates, lloc de celebració de l'exposició, institució encarregada de la mateixa i obra o obres sol·licitades.

Així mateix, s'hauran d'incloure en aquesta instància, les condicions ambientals de la sala on s'exhibiran aquestes obres (facility report/ Informe d'instal·lacions), i una explicació reduïda del projecte expositiu. Si no s'inclogueren aquests documents en la instància general, hauran de ser després remesos a petició de l'àrea de patrimoni cultural, mitjançant correu electrònic a l'adreça patrimoni.cultural@uv.es.

Una vegada rebuda la instància general, i els documents assenyalats, la Universitat de València valorarà si escau o no aquest préstec.

En cas de ser aprovat, la institució o museu sol·licitant rebrà per correu electrònic un document amb les condicions de préstec de la Universitat de València, que haurà de ser acceptat i signat, mitjançant signatura autoritzada, per la institució o museu que sol·licita l'obra.

La petició de préstec haurà de ser presentada amb antelació, en relació amb la data prevista d'exposició, entre 3 mesos per a préstecs nacionals i 6 mesos per a préstecs internacionals.

Les despeses derivades del transport d'obra, i de l'assegurança obligatòria, seran gestionades i cobertes per la institució o museu que sol·licita el préstec.